Skip to main content

Na obisku delegacija iz Republike Kosovo

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Danes je SPIRIT Slovenija obiskala 16-članska delegacija iz Kosova, ki se je med 2. in 6. februarjem 2015 mudila v Sloveniji. V njej so bili novo izbrani direktorji regionalnih agencij, pet županov kosovskih mest in nekaj predstavnikov EU pisarne iz Prištine. Predstavniki agencije so jim predstavili delovanje agencije in načine sodelovanja s partnerji na lokalni, regionalni in mednarodni ravni ter primere dobrih praks.

Obisk delegacije s Kosova

Delegacijo je sprejela mag. Mojca Skalar Komljanc iz Sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja, ki jim je predstavila delovanje agencije, podporno okolje za podjetništvo v Sloveniji in mrežo akterjev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti ter načine sodelovanja le te z agencijo.  V nadaljevanju je mag. Matej Skočir iz Sektorja za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij predstavil prizadevanja agencije za privabljanje tujih investitorjev in sodelovanje z regionalnimi razvojnimi agencijami ter sorodnimi agencijami v tujini. Na koncu pa jim je Boris Kunilo predstavil program Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, predvsem projekt Izzivi mladim, ki se ga je agencija lotila letos.

 

Cilj obiska delegacije v Sloveniji je bil spoznati dobre prakse pri pospeševanju regionalnih in podjetniških projektov, financiranih s strani EU in občin, ki jim bodo v pomoč pri razvijanjudobrih praks dokaj nerazvitega podpornega okolja na Kosovu.

Foto: Arhiv SPIRIT Slovenija/LV