Skip to main content

Pilotna delavnica programa Izzivi mladim presegla pričakovanja udeležencev

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

V petek 30. januarja 2015 se je pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija uspešno zaključila prva pilotna delavnica programa Izzivi mladim. Sedem ekip mladih je teden dni pod strokovnim vodstvom reševalo in na terenu preverjalo konkretne izzive sodelujočih podjetij ter jih nato predstavilo predstavnikom podjetij. Sodelujoči mladi in podjetja so delavnice ocenila zelo pozitivno in pozdravila prizadevanja agencije po tovrstnem povezovanju mladih in podjetij.

V petek 30. januarja 2015 se je pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija uspešno zaključila prva pilotna delavnica programa Izzivi mladim.

Kot smo že poročali, je Javna agencija SPIRIT Slovenija v letu 2015 v okviru svoje blagovne znamke Mladim se dogaja pričela z izvajanjem novega programa, ki predstavlja podlago za sistematično spodbujanje sodelovanja mladih s podjetji.

Prvi sklop pilotnih delavnic za mlade je potekal med 22. in 30. januarjem 2015 v Ljubljani, sicer pa se bodo tovrstne aktivnosti sodelovanja podjetij in mladih vrstila skozi vse leto, v vseh regijah.

Na uvodnem srečanju za podjetja, ki so se prijavila za sodelovanje na delavnici, so pod strokovnim vodstvom definirala konkretne izzive. SPIRIT Slovenija je izzive objavila na spletni strani www.mladimsedogaja.si in k njihovemu reševanju povabila dijake, študente, iskalce prve zaposlitve, brezposelne oziroma vse mlade med 15. in 29. letom starosti. Sledila je delavnica za mlade, na kateri so se oblikovale skupine mladih, ki so nadaljevale s samostojnim skupinskim delom na terenu, pod budnim očesom mentorjev. V petek se je odvil zaključni del, na katerem so mladi dokončali poslovne modele in podjetjem predstavili rezultate svojega dela.

Mlade med 15. in 29. letom starosti želimo spodbuditi k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti, kar bo povečalo njihove kompetence in zaposljivost, podjetja pa imajo možnost priti do perspektivnih motiviranih kadrov ter do novih, svežih idej za rešitev njihovega konkretnega izziva, je na zaključnem delu uvodoma poudarila Tatjana Dokl, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in razvoja na SPIRIT Slovenija. »SPIRIT Slovenija že vrsto let izvaja različne aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti ter razvijanje podjetniškega duha med mladimi. Letos smo se lotili novega projekta Izzivi mladim, s katerim želimo spodbuditi večje povezovanje med podjetji in mladimi. Na eni strani imamo podjetja, ki se srečujejo z različnimi izzivi, na drugi pa zagnane in kreativne mlade, ki lahko podjetjem ponudijo pogled od zunaj ter nove in sveže ideje.«

Prispevek v Oddaji Prava ideja

Več