Skip to main content

Uspeh slovenskih podjetij tudi na drugi fazi Instrumenta za Mala in srednje velika podjetja (MSP)

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Podjetji M Sora d.d. in Silvaprodukt d.o.o. sta s projektom WINTHERWAX uspešno kandidirali v konkurenci 580 projektov iz vse Evrope.

Agencija EASME je nedavno objavila rezultate ocenjevanja prvega odpiranja prijav na fazo 2 Instrumenta za MSP. Poleg podjetij M Sora d.d. in Silvaprodukt d.o.o., ki sta kandidirali z lastnim projektom, bo sredstva prejelo tudi podjetje Melu Mizarstvo, d.o.o., ki kot partner sodeluje v projektu nemškega koordinatorja:

Podjetje

Naslov projekta

Razpisna tema

M Sora d.d.

WINdow based on THERmally modified

wood with high performance WAX coating

SC5-20-2014-1: Boosting the potential of

small businesses for eco-innovation and a

sustainable supply of raw materials

Silvaprodukt d.o.o.

Melu Mizarstvo, d.o.o.

Cost competitive eco-friendly and acoustic

wooden doors for indoor applications

SC5-20-2014-1: Boosting the potential of

small businesses for eco-innovation and a

sustainable supply of raw materials

Uvrstitev v sofinanciranje v močni evropski konkurenci je izjemen uspeh. Kot smo že poročali je bilo na prvo odpiranje druge faze s strani podjetij v 29 državah oddanih 580 prijav, v katerih je vključenih 785 MSP iz 32 držav. V ocenjevanje se je uvrstilo 571 projektov, minimalni prag 12 od 15 možnih točk je preseglo 132 (23,12 %) projektov, od katerih jih je bilo 60 izbranih za sofinanciranje (10,51 %). V izbranih projektih sodeluje 78 MSP iz 18 držav, medtem ko koordinatorji prihajajo iz 15 držav.

Podobno kot v fazi 1, največ odobrenih projektov prihaja iz Španije (10), pri čemer pa so glede na odstotek uspešnosti v ospredju projekti irskih prijaviteljev (50 %). Nekaj statističnih podatkov prikazuje preglednica.

Država

Število prijavljenih projektov

Število odobrenih projektov

Odstotek uspešnih projektov

Število sodelujočih MSP v odobrenih projektih

Španija (ES)

69

10

14,49

12

Velika Britanija (UK)

61

8

13,11

10

Francija (FR)

60

8

13,33

9

Nizozemska (NL)

37

7

18,92

10

Švedska (SE)

23

6

26,09

6

Nemčija (DE)

46

5

10,87

6

Irska (IE)

6

3

50,00

4

Italija (IT)

70

2

2,86

3

Estonija (EE)

7

2

28,57

3

Finska (FI)

22

2

9,09

2

Madžarska (HU)

20

2

10,00

2

Danska (DK)

16

2

12,50

2

Slovenija (SI)

7

1

14,29

3

Izrael (IL)

17

1

5,88

1

Belgija (BE)

3

1

33,33

1

Poljska (PL)

11

0

0,00

2

Turčija (TR)

12

0

0,00

1

Luksemburg (LU)

4

0

0,00

1

Grčija (EL)

40

0

0,00

0

Avstrija (AT)

11

0

0,00

0

Bolgarija (BG)

10

0

0,00

0

Norveška (NO)

8

0

0,00

0

Portugalska (PT)

5

0

0,00

0

Romunija (RO)

2

0

0,00

0

Slovaška (SK)

5

0

0,00

0

Ciper (CY)

3

0

0,00

0

Češka (CZ)

1

0

0,00

0

Hrvaška (HR)

2

0

0,00

0

Islandija (IS)

2

0

0,00

0

SKUPAJ

580

60

10,34

78

Vir: EASME, lastni izračuni

Kot je razvidno iz preglednice, je uspešnost slovenskih prijaviteljev v fazi 2 nadpovprečna, za razliko od prijav na prvo fazo instrumenta za MSP. Še bolje se Slovenija odreže v kriteriju števila prejemnikov/100.000 registriranih MSP, kar prikazuje spodnji diagram. Glede na vrednost sofinanciranja bodo slovenski prejemniki prejeli povprečno 500.000 EUR, medtem ko je povprečje vseh prejemnikov 1.400.000 EUR.

Za razliko od faze 1, kjer je največja konkurenca na področju inovacij v informacijsko komunikacijskih tehnologijah (Open Disruptive Innovation), pa je bilo v fazi 2 najmanj možnosti za uspeh na področju inovativnih rešitev glede uporabe potenciala morij in oceanov (Blue Growth). Glede na razpisana področja razvrstitev uspešnih projektov prikazuje spodnja preglednica:

Področje

Število prijav

število sofinanciranih projektov

stopnja uspešnosti

Space

7

2

28,6%

Transport

43

8

18,6%

Eco-innovation / Raw material

30

4

13,3%

Low carbon energy systems

72

9

12,5%

Biomarkers / Diagnostic devices

81

10

12,3%

Urban critical infrastructures

9

1

11,1%

Food production

30

3

10,0%

Open disruptive innovation

191

15

7,9%

Nanotech

80

6

7,5%

Biotech

15

1

6,7%

Blue growth

22

1

4,5%

SKUPAJ

580

60

10,3%

Prijavitelji, ki so zamudili decembrski rok za prijavo, lahko kandidirajo na naslednjem odpiranju, za katerega je prijave možno oddati do 18. 3. 2015.

Javna agencija SPIRIT Slovenija kot sedež nacionalne kontaktne točke za program Inovacij v MSP, aktivno izvaja informiranje zainteresirane javnosti o tem programu. Organiziranih je bilo že več informativnih dogodkov, zagotavlja pa se tudi pomoč prijaviteljem v obliki odgovorov na vprašanja.

Več informacij o Instrumentu za MSP lahko najdete na tukaj.