Skip to main content

Slovenska podjetja uspešno kandidirajo na Instrumentu za mala in srednje velika podjetja (MSP)

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Agencija EASME je nedavno objavila rezultate ocenjevanja drugega odpiranja prijav na fazo 1 Instrumenta za MSP. Med podjetji, ki so s svojimi projekti uspešno kandidirala v okviru drugega odpiranja, je tudi 5 slovenskih podjetij.

Agencija EASME je nedavno objavila rezultate ocenjevanja drugega odpiranja prijav na fazo 1 Instrumenta za MSP. Med podjetji, ki so s svojimi projekti uspešno kandidirala v okviru drugega odpiranja, je tudi 5 slovenskih podjetij:

 

Podjetje

Naslov projekta

Razpisna tema

ACIES BIO, Biotehnološke raziskave in razvoj d.o.o.

Whey2Value: valorising waste whey into

high-value products

SC5-20-2014-1: Boosting the potential of small businesses for

eco-innovation and a sustainable supply of

raw materials

Genialis d.o.o.

Genomics Data Analysis Pipelines with

Interactive Visualizations

ICT-37-2014-1: Open Disruptive Innovation Scheme

GEM motors d.o.o.

In-wheel electric drive for E-commercial vehicles

IT-1-2014-1: Small business innovation research for Transport

ASC kompresijski algoritmi, Uroš Kejžar s.p.

Amorphous Speculative Compression

Space-SME-2014-1: SME Instrument

EMA d.o.o.

Galileo based inshore-VMS for fisheries

Space-SME-2014-1: SME Instrument

Prijavitelji, uspešni na razpisu, bodo za pripravo študije izvedljivosti in poslovnega načrta za svoj projekt prejeli sofinanciranje stroškov v višini 70 % oziroma 50.000 EUR. Instrument za MSP je eden najbolj konkurenčnih evropskih programov, zato je uvrstitev v sofinanciranje velik uspeh.

Kot smo že poročali je bilo na drugo odpiranje oddanih 1.944 prijav. V ocenjevanje se je uvrstilo 1.917 projektov, minimalni prag 13 od 15 možnih točk je preseglo 237 (12,36 %) projektov, od katerih jih je bilo 177 izbranih za sofinanciranje (9,29 %). V izbranih projektih sodeluje 199 MSP.

Največ odobrenih projektov prihaja iz Španije (29), s svojimi projekti pa je uspešno kandidiralo tudi 5 podjetij iz Slovenije. Nekaj statističnih podatkov prikazuje preglednica.

Država

Število prijavljenih projektov

Število odobrenih projektov

Odstotek uspešnih projektov

Število sodelujočih MSP v odobrenih projektih

Španija (ES)

283

29

10,25

31

Italija (IT)

351

27

7,69

36

Velika Britanija (UK)

149

17

11,41

19

Nemčija (DE)

128

14

10,94

15

Francija (FR)

93

12

12,90

13

Nizozemska (NL)

88

12

13,64

14

Danska (DK)

38

10

26,32

10

Švedska (SE)

44

8

18,18

9

Finska (FI)

61

7

11,48

9

Irska (IE)

30

5

16,67

5

Portugalska (PT)

65

5

7,69

5

Slovenija (SI)

67

5

7,46

5

Estonija (EE)

28

4

14,29

5

Norveška (NO)

30

4

13,33

5

Avstrija (AT)

27

3

11,11

3

Izrael (IL)

28

3

10,71

3

Belgija (BE)

18

2

11,11

2

Grčija (EL)

44

2

4,55

2

Madžarska (HU)

91

2

2,20

2

Češka (CZ)

20

1

5,00

1

Islandija (IS)

2

1

50,00

1

Litva (LT)

13

1

7,69

1

Latvija (LV)

11

1

9,09

1

Srbija (RS)

11

1

9,09

1

Turčija (TR)

41

1

2,44

1

Bolgarija (BG)

35

0

0,00

0

Ciper (CY)

5

0

0,00

0

Hrvaška (HR)

8

0

0,00

0

Luksemburg (LU)

4

0

0,00

0

Moldavija (MD)

1

0

0,00

0

Malta (MT)

2

0

0,00

0

Makedonija (MK)

1

0

0,00

0

Poljska (PL)

65

0

0,00

0

Romunija (RO)

23

0

0,00

0

Slovaška (SK)

39

0

0,00

0

SKUPAJ

1944

177

9,10

199

Vir: EASME, lastni izračuni

Kot prijavitelji nastopajo podjetja iz 35 držav, uspešni pa so bili prijavitelji iz 25 držav. Kljub relativno nizkemu odstotku uspešnih prijaviteljev, se Slovenija po kriteriju uspešnih prijaviteljev/100.000 registriranih MSP, uvršča na odlično tretje mesto, kar je razvidno iz diagrama.

Največja konkurenca je bila enako kot na prvem odpiranju na področju inovacij v informacijsko komunikacijskih tehnologijah (Open disruptive innovation). Gleda na razpisana področja razvrstitev uspešnih projektov prikazuje spodnja preglednica:

Področje

Število prijav

število sofinanciranih projektov

stopnja uspešnosti

Blue growth

25

5

20,0%

Space

57

10

17,5%

Biomarkers / Diagnostic devices

151

20

13,2%

Transport

181

23

12,7%

Urban critical infrastructures

47

5

10,6%

Low carbon energy systems

268

28

10,4%

Nanotech

234

19

8,1%

Eco-innovation / Raw material

199

15

7,5%

Food production

120

9

7,5%

Biotech

54

4

7,4%

Open disruptive innovation

608

39

6,4%

SKUPAJ

1944

177

9,1%

Instrument za MSP se izvaja v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije OBZORJE 2020.

Javna agencija SPIRIT Slovenija kot sedež nacionalne kontaktne točke za program Inovacij v MSP, aktivno izvaja informiranje zainteresirane javnosti o tem programu. Organiziranih je bilo že več informativnih dogodkov, zagotavlja pa se tudi pomoč prijaviteljem v obliki odgovorov na vprašanja.

Več informacij o programu za MSP lahko najdete tukaj.