Skip to main content

SPIRIT Slovenija in nov program Izzivi mladim: prvih osem izzivov podjetij čaka na inovativne rešitve mladih

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v okviru projekta Izzivi mladim po uspešno izvedeni pilotni delavnici za podjetja na svoji spletni strani www.mladimsedogaja.si objavila osem izzivov petih podjetij. Agencija k aktivnemu reševanju izzivov vabi dijake, študente, iskalce prve zaposlitve, brezposelne oziroma vse mlade med 15. in 29. letom. Prvi sklop pilotnih delavnic za mlade bo potekal med 22. in 30. januarjem 2015 v Ljubljani, sicer pa se bodo tovrstne aktivnosti sodelovanja podjetij in mladih vrstila skozi vse leto, v vseh regijah. Udeležba je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava na spletni strani.

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v letu 2015 v okviru svoje blagovne znamke Mladim se dogaja pričela z izvajanjem novega programa, ki naj bi predstavljal podlago za sistematično spodbujanje sodelovanja mladih s podjetji. Namen projekta Izzivi mladim je mlade med 15. in 29. letom starosti spodbuditi k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti ter razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na njihov nadaljnji osebni in poklicni razvoj, podjetjem pa dati možnost pridobitve novih, svežih idej za rešitev njihovega izziva.

Prejšnji teden je potekalo uvodno srečanje za podjetja, ki so se prijavila za sodelovanje v prvi, pilotni izkustveni delavnici

Predstavili so jim način in metodologijo dela na delavnici, v nadaljevanju pa so pod strokovnim vodstvom definirala konkretne izzive.

Več o izzivih