Skip to main content

SPIRIT Slovenija in japonska organizacija NEDO pričeli s pripravo študij izvedljivosti

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

V petek je v Ljubljani potekal sestanek med predstavniki Japonske organizacije za napredno energetiko in razvoj industrijske tehnologije (NEDO) ter podjetja Hitachi s predstavniki različnih ministrstev. S tem se je uradno pričela priprava študij izvedljivosti za identifikacijo in izvedbo skupnega slovensko – japonskega demonstracijskega projekta na področju »pametnih skupnosti in pametnih omrežij« v Sloveniji. Čas za pripravo omenjene študije na slovenski strani je do konca maja 2015.

sestanek med predstavniki Japonske organizacije za napredno energetiko in razvoj industrijske tehnologije (NEDO) ter podjetja Hitachi s predstavniki različnih ministrstev

Na sestanku so bili poleg predstavnikov organizacije NEDO in njenega predsednika dr. Kenji Kurato, številčne delegacije podjetja Hitachi z izvršnim direktorjem Yoshifumi Kande ter veleposlanika Japonske v Sloveniji Shigemi Jyomorija prisotni tudi predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstva za infrastrukturo in prosto MZiP)r, Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport, Ministrstva za zunanje zadeve, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Kabineta predsednika Vlade RS. Prisotni so bili tudi predstavniki vseh petih slovenskih elektrodistribucijskih podjetij, SOD ter izbrani izvajalec študije izvedljivosti za identifikacijo in izvedbo skupnega slovensko – japonskega  demonstracijskega projekta na področju »pametnih skupnosti in pametnih omrežij« v Sloveniji, Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani.

S sestankom se je uradno pričela priprava študije, ki bo v sodelovanju z izbranim izvajalcem študije na japonski strani, podjetjem Hitachi, potekala vzporedno na slovenski in japonski strani.

S sestankom se je uradno pričela priprava študije, ki bo v sodelovanju z izbranim izvajalcem študije na japonski strani, podjetjem Hitachi, potekala vzporedno na slovenski in japonski strani. Čas za pripravo omenjene študije na slovenski strani je do konca maja 2015, po tem bo sledila njena ocena, na podlagi katere bo medresorska skupina na državni ravni v sestavi MGRT, MzIP, SVRK, DPKT, Direktorat za energijo na MzIP in SPIRIT Slovenija odločala o sprejemljivosti potencialnega projekta ter njegovo nadaljevanje v izvedbeni del skupnega demonstracijskega projekta v Sloveniji.

Obisk japonske delegacije je koordinirala Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki ima že vzpostavljeno sodelovanje z NEDO v okviru podpisanega sporazuma z namenom krepitve povezovanja in tehnološkega sodelovanja na področju naprednih energetskih in industrijskih tehnologij. 

Slovenija vidi Japonsko kot pomembnega strateškega partnerja za dolgoročno sodelovanje, ponovni obisk na visoki ravni pa potrjuje, da obstajajo obojestranski interesi za sodelovanje ter obenem pomeni priznanje dosedanjim aktivnostim z namenom izvedbe prvega skupnega demonstracijskega projekta v Sloveniji, kot prvega koraka na poti dolgoročnejšega sodelovanja med državama.