Skip to main content

V Indiji številne priložnosti za slovenska visokotehnološka podjetja

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Med 20. in 21. novembrom 2014 je v Indiji potekal največji tamkajšnji mednarodni dogodek in sejem na temo znanja in njegove uporabe »Knowledge Expo 2014,« ki ga organizira Združenje indijske industrije (CII). Pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija in Ministrstva za izobraževanje znanost in šport (MIZŠ) so se dogodka udeležili tudi slovenski predstavniki. Naša država se je na dogodku predstavila v okviru nacionalnega paviljona pod sloganom »Hi.Tech Slovenia« ter imela tudi štiri nastope v konferenčnem delu.

Namen udeležbe slovenskih visokotehnoloških podjetij na sejmu Knowledge Expo 2014 je nadaljevanje sodelovanja na podobnem dogodku v Indiji lani (GITA 2013), kjer so bile uspešno predstavljene kompetence slovenskih podjetij in interesnih gospodarskih ter poslovno-tehnoloških združenj. Cilj udeležbe je bil povezati različne deležnike slovenskega gospodarstva in s skupno udeležbo v Indiji predstaviti področja, ki Slovenijo na globalni ravni uvrščajo med pomembne tehnološke in poslovne partnerje. To so hkrati tudi področja, ki so del strategije pametne specializacije.

Na sejemskem delu je bilo več kot 140 razstavljavcev iz 25 držav. Na tovrstnih dogodkih je največ zanimanja za nacionalne paviljone, med katerimi je bil tudi slovenski pod imenom »Hi.Tech Slovenia«. Slovenski nastop je temeljil na sodelovanju med podjetniškim podpornim okoljem, kompetenčnimi centri, grozdi in centri odličnosti na eni ter ministrstvi in Javno agencijo SPIRIT Slovenija na drugi strani. Na ta način je Slovenija predstavila predvsem znanja, tehnologije ter izdelke in rešitve s strateških področij: učinkovite rabe energije, avtomatizacije procesov, IKT – informacijsko komunikacijske tehnologije in interneta stvari (IoT), zdravja in dobrega počutja, novih materialov ter bio-farmacije. Poudarki slovenske predstavitve so temeljili na delu, aktivnostih in rezultatih članov podjetniškega podpornega okolja, kompetenčnih centrov in centrov odličnosti, skozi katere Slovenija uresničuje spodbujanje povezovanja in sodelovanja med podjetji in javno-raziskovalnimi ustanovami. Ob tem krepi posamezna področja in panoge, okoli katerih se skladno s pripravljeno strategijo pametne specializacije oblikujejo jedra slovenske znanstveno-tehnološke in inovativne dejavnosti, z namenom povečevanja izvoza znanja in izdelkov ter rešitev z višjo dodano vrednostjo.

Ključno pri tovrstni zasnovi poslovno-tehnološkega nastopa (t. i. model tehnološkega mostu ali »technology bridge«) je, da se k tem pobudam lahko priključujejo tudi številna druga podjetja in ustanove, s čemer se krepi konkurenčnost panog v Sloveniji in ne zgolj posameznega podjetja. V tem trenutku slovenski kompetenčni centri in centri odličnosti združujejo skoraj 100 podjetij in več deset javnih in drugih raziskovalnih ustanov ter raziskovalnih oddelkov in laboratorijev, in še skoraj 400 start-up podjetij, od katerih je dobra tretjina že naredila globalni preboj.

Več