Skip to main content

Slavnostni zaključek letošnjega izobraževanja za uspešno mednarodno poslovanje in podelitev nagrade ITM Izvoznik leta 2014

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi na zaključno prireditev mednarodnega izobraževalnega programa Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ (ITM) 2014, ki bo v četrtek, 20. novembra 2014, ob 19. uri v Kristalni palači v BTC v Ljubljani. Na dogodku bodo podeljene diplome letošnji generaciji slušateljev enega najboljših izobraževalnih programov za mednarodno poslovanje v EU, prvič pa bo simbolično nagrajen tudi ITM Izvoznik leta 2014, ki je bil izbran med udeleženci prvih petih generacij programa ITM.

Dogodek je namenjen letošnjim diplomantom, udeležencem izobraževalnega programa prejšnjih let ter podjetjem in posameznikom, ki bi radi pridobili ustrezno znanje za vstop in širitev poslovanja na tuje trge in jih zanima udeležba v programu ITM 2015.

Izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ je odlična kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja, njegova glavna prednost pa je v izjemno praktični usmerjenosti programa, ki podjetja prisili k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti ter jim na ta način prihrani nepotrebne stroške in napake. Kot kažejo podatki, se namreč še vedno preveč slovenskih podjetij na tuje trge podaja naključno, iz nepravih razlogov, brez načrtovanja in brez opredeljenih izvoznih strategij.

Program ITM velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodne trgovine v Evropski uniji. Namenjen je mlajšim zaposlenim v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge. Visoka kakovost programa in izjemno zadovoljstvo udeležencev sta med najpomembnejšimi razlogi za dolgoletno izvajanje programa in njegovo uvrstitev v vladni Program za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 – 2014.

Izobraževanje poteka v angleškem jeziku, delno v Ljubljani in delno v tujini. Izpeljano je v obliki štirih dvo-dnevnih delavnic ter petih mednarodnih seminarjev z odličnimi, svetovno priznanimi tujimi predavatelji in strokovnjaki. V okviru delavnice »Osem korakov do izvoza« udeleženci s pomočjo tujih svetovalcev preučijo trenutno strategijo in vizijo svojega podjetja, analizirajo motive za izvoz, opredelijo izvozne izdelke oziroma storitve, kupce, tuje trge, načine in oblike nastopa na izbranih tujih trgih, vse potrebne aktivnosti in finančna sredstva. Na tej podlagi pripravijo podroben načrt mednarodnih aktivnosti svojega podjetja za prihodnji dve leti. Na mednarodnih seminarjih udeleženci pridobijo dodatna znanja s področja mednarodnega poslovanja s poudarkom na izvoznih strategijah, medkulturnem razlikovanju, načinih uvajanja sprememb v podjetja ter dodatne veščine, ki jih bodo potrebovali pri pogajanjih v mednarodnem poslovanju ter raziskovanju tujih trgov.

Končni rezultat izobraževanja je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki prevetri poslovno strategijo podjetja in je odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop na tuje trge. Udeleženci pridobijo mednarodno diplomo, ki jo priznava IATTO (International Association of Trade Training Organisation).

Med udeleženci ITM izobraževanja je bil tudi Boštjan Papič iz podjetja Lipnik d. o. o.: Zaradi udeležbe v programu ITM se je spremenila strategija našega podjetja pri načrtovanju izvoza, ki je že v istem letu prinesla pozitivne rezultate. Zaradi izkušenih predavateljev smo dobili boljši vpogled v izvozne aktivnosti in pretehtali več možnih strategij ter na podlagi dejstev izbrali najboljšo. Zahvaljujem se ekipi SPIRIT Slovenija za predanost, da pomagajo majhnim podjetjem pri uresničevanju potencialov ter s tem zagotavljajo, da bo Slovenija družba znanja. Menim, da je to eden od ključnih dejavnikov pri ohranjanju konkurenčnosti in zagotavljanju dodane vrednosti, ki lahko v prihodnje zagotovi obstoj našega gospodarstva in ponuja možnosti za mlade kadre ter razpoznavnost Slovenije v širšem evropskem prostoru.”

Program ITM SPIRIT Slovenija v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation in Business Sweden izvaja že od leta 2006. V tem času je izobraževanje uspešno zaključilo 90 slušateljev, ki jih javna agencija spremlja še nekaj let po zaključku izobraževanja. Učinki na poslovanje 27 udeleženih podjetij prvih treh generacij programa ITM v treh do petih letih po udeležbi so skupno 42 osvojenih novih tujih trgov in skupna rast prihodkov iz prodaje na tujih trgih v povprečju za 40%.

Več informacij o programu je na voljo na www.izvoznookno.si.

 

*****