Skip to main content

Razglašene najboljše inovacije 9. Slovenskega foruma inovacij

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Danes se je s slavnostno otvoritvijo in razglasitvijo najboljših inovacij po posameznih kategorijah pričel 9. Slovenski forum inovacij. Zmagovalna inovacija letošnjega izbora je inovacija Brezdotična večfunkcijska kontrolna enota z možnostjo zaznavanja različnih gest podjetja Anigmoteh, d. o. o. Skupno se na dogodku, ki bo potekal 11. in 12. novembra 2014 v Cankarjevem domu v Ljubljani predstavlja 47 najboljših inovacij, ki so sodelovale v okviru vseslovenskega izbora in med katerimi jih je že več kot 60 odstotkov v fazi izvedbe oziroma realizacije.

 

Slovenski forum inovacij je osrednji nacionalni vseslovenski poslovni dogodek na temo inovativnosti in podjetništva, ki kaže inovacijsko sposobnost Slovenije in je platforma za predstavitev idej ter navezavo stikov za nadaljnji razvoj.

Tomaž Klemenc, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija je v svojem uvodnem nagovoru ob odprtju izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da so slovenski inovatorji Slovenski forum inovacij prepoznali kot odskočno desko za preboj njihove inovacije na slovenski, pa tudi na mednarodni trg. “Slovenski forum inovacij se je v devetih letih razvil v osrednjo nacionalno prireditev s področja inovativnosti. Ta dogodek dokazuje, da smo Slovenci inovativen narod, saj slovenska podjetja in posamezniki intenzivno razmišljajo o novih izdelkih, iščejo nove priložnosti in rešitve za rast in razvoj. V vseh teh letih se je za sodelovanje na forumu prijavilo 1542 inovacij, letno v povprečju med 120 in 150 inovacij. Po grobi oceni je na domači ali tuji trg vstopila velika večina izbranih oziroma najboljših inovacij z dosedanjih Slovenskih forumov inovacij, torej okrog 80 odstotkov, uspešnih na trgu pa jih je bila dobra polovica,” je še dodal. Poudaril je, da SPIRIT Slovenija ponuja različne podporne ukrepe, ki spodbujajo slovenski inovativni potencial. “Naše aktivnosti so usmerjene v razvoj podpornega okolja, v katerem so uspešno pokrite vse možne situacije, v katerih se znajde ideja, in sicer od rojstva inovacije pa vse do njene internacionalizacije, je poudaril. Za razvoj in rast inovativnega okolja pa je pomembno tudi ozaveščanje poslovne in širše slovenske javnosti o pomenu inovacij za razvoj in ustvarjanje dodane vrednosti. Eden izmed uspešnejših tovrstnih instrumentov je prav gotovo tudi današnji dogodek.“

 

Mag. Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se je strinjala, da »ima Slovenija veliko ustvarjalnega potenciala, ki se ga moramo naučiti ustrezno uporabljati in izkoristiti za naš razvoj in uspeh.« Poudarila je, da se na ministrstvu zavedajo, da je Slovenija zelo uspešna v povečevanju števila patentov in znanstvenih člankov, manj uspešna pa pri uporabi novega znanja in komercializaciji. »S tem namenom smo si tudi pri zasnovi nove finančne perspektive zadali cilj povečanja  deleža inovacijsko aktivnih podjetij, kar pa zahteva kombinacijo različnih ukrepov. Z ukrepi želimo spodbuditi dobre projekte s povezovanjem znanosti in gospodarstva, ne glede na sektor ali panogo. Z načrtovanimi instrumenti želimo doseči celosten in usmerjen pristop, kar zajema celotno verigo prenosa rezultatov raziskav v tržne proizvode in gospodarsko rast. Le sodelovanje podjetij in drugih institucij, uvajanje novih tehnologij, inovacije, razvoj novih produktov, pa tudi njihovo uspešno trženje, bodo omogočili uspešno prihodnost tako podjetjem, inštitutom, kot tudi celotni državi,« je zaključila.

V nadaljevanju je potekala slavnostna razglasitev najboljših inovacij v posameznih kategorijah. Priznanja najboljšim sta podeljevala Tomaž Klemenc, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija in mag. Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 • Zmagovalna inovacija letošnjega foruma inovacij je Brezdotična večfunkcijska kontrolna enota z možnostjo zaznavanja različnih gest, ki jo je prijavilo podjetje Anigmoteh, d. o. o.
 • Druga najboljša inovacija letošnjega foruma inovacij je inovacija Disipativni granulirani materiali za dušenje vibracij in hrupa, ki jo je prijavila Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani.
  • Tretje mesto med najboljšimi letošnjimi inovacijami pripada inovaciji Polimerno vezivo za vodni avtoreparaturni sistem, ki jo je prijavilo podjetje Helios TBLUS, d. o. o.
  • Posebno priznanje za najboljšo inovacijo raziskovalne institucije je prejela inovacija Super hidrofobna površina lesa, prijavitelja sta Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in podjetje Silvaprodukt, d. o. o.
  • Posebno priznanje za najbolj inovativen poslovni model oziroma proces si je zaslužila inovacija podjetja Domel, poslovna enote ECS z imenom EC puhalo Ultimate 1000.
  • Posebno priznanje za odličnost uporabnosti ustvarjalnih industrij je prejela inovacija Quadrofoil - energetsko učinkovito plovilo prihodnosti s podvodnimi krili podjetja Quadrofoil, d. o. o.
  • Posebno priznanje za najboljšo storitveno inovacijo je dobila inovacija Atlas PickByGlass podjetja Epilog d. o. o.
  • Posebno priznanje za najboljšo inovacijo start up podjetja je prejela inovacija Air Tower podjetja Setran Plus, d. o. o.

 

V ocenjevanju za predstavitev na 9. Slovenskem forumu inovacij je sodelovalo 144 inovacij, ki so jih poslala podjetja, inovatorji in podjetniki posamezniki, raziskovalno-razvojne inštitucije ter študenti in dijaki. Nacionalna ocenjevalna komisija, sestavljena iz 37 uglednih slovenskih strokovnjakov, je prijave ocenjevala s tehnično-inovacijskega, vsebinsko-inovacijskega, podjetniško-poslovnega ter vidika odličnosti ustvarjalnih industrij, je na novinarski konferenci, ki je potekala po podelitvi priznanj najboljšim povedal red. prof. dr. Matjaž B. Jurič, predsednik Nacionalne ocenjevalne komisije za inovacije 9. Slovenskega foruma inovacij. »Dogodek postaja forum dejanskih, realnih inovacij, saj jih je večina razstavljenih že v fazi realizacije oziroma prototipiranja, poleg tega opažamo, da je kakovost prijavljenih inovacij iz leta v leto boljša

Med prijavami so bila zastopana zelo raznolika vsebinska področja, največ jih je bilo s področja izobraževanja, ekologije, informatike, medicine, logistike, športa in energetike. Zanimiv je tudi delež interdisciplinarnih prijav, ki vsako leto narašča. Največ prijav, kar 71, so oddala mikro, majhna in srednja podjetja, sledili so inovatorji posamezniki oziroma skupine inovatorjev s 44 prijavami, 15 prijav so oddale razvojno-raziskovalne organizacije, 8 prijav dijaki, študenti in mladi raziskovalci ter 6 prijav velika podjetja. Največ je bilo prijavljenih inovativnih proizvodov, kar 85, prijavljenih inovativnih storitev je bilo 35 in 24 inovativnih poslovnih modelov.

Danes in jutri se javnosti predstavlja 47 najboljših inovacij, in sicer 33 inovativnih proizvodov, 10 inovativnih storitev in 4 inovativni poslovni modeli. Med najboljšimi jih je že več kot 60 odstotkov v fazi izvedbe oziroma realizacije.

Programska paleta letošnjega dogodka je zasnovana zelo raznoliko. Del programskih vsebin v okviru letošnjega dogodka je SPIRIT Slovenija pripravila v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost (ARRS). Dogajanje je razdeljeno v dva vsebinska sklopa, ki potekata vzporedno in sta namenjena različnim ciljnim skupinam. Vsebine poslovno-inovacijskega programa so namenjene tistim, ki želijo uspešno komercializirati svojo invencijo oziroma realizirati podjetniško idejo. Vsebine mednarodnega programa pa vsem, ki želijo prodreti na tuje trge.

Poleg razstave najboljših inovacij se bo v dveh dneh prireditve odvilo več kot 36 predavanj in okroglih miz. Pred poslušalci se bo zvrstilo 92 govorcev, brezplačna svetovanja na različne tematike bo v poslovnem in tehnološkem stičišču izvajalo 50 strokovnih svetovalcev, dogodek pa naj bi si ogledalo nekaj tisoč obiskovalcev.

Namen foruma je predstaviti novosti, hkrati pa v poslovnem in tehnološkem stičišču omogočiti inovatorjem in podjetnikom, da se srečajo s strokovnjaki z različnih področij, spletejo nove poslovne mreže in so za svoje inovativne zamisli tudi nagrajeni.

Več informacij o samem dogodku je na voljo na spletni strani www.foruminovacij.si, kjer je na voljo tudi elektronski slovensko-angleški Katalog inovacij 2014, v katerem je predstavljenih vseh 47 najboljših inovacij letošnjega 9. Slovenskega foruma inovacij.

Fotografija:

Najboljše inovacije 9. Slovenskega foruma inovacij 2014.

Avtor: STA, Tamino Petelinšek