Skip to main content

Velika konkurenca tudi na prvem prijavnem roku za drugo fazo Instrumenta za MSP

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

V preteklem tednu se je v okviru programa OBZORJE2020 iztekel prvi prijavni rok za drugo fazo instrumenta za mala in srednje velika podjetja (MSP). V okviru druge faze je predvideno izvajanje inovacijskih razvojnih projektov v trajanju 12-24 mesecev, ob sofinanciranju s strani EU v višini okvirno 0,5 do 2,5 MIO EUR.

Na bruseljski agenciji EASME, ki je zadolžena za izvedbo razpisa, so do roka prejeli 580 prijav. Podobno kot na razpisu za prvo fazo, so največ projektov prijavila podjetja iz Italije (70), Španije (69) in Velike Britanije (61). S svojimi projektnimi predlogi se je prijavilo tudi 7 slovenskih podjetij. V vseh oddanih prijavah je vključenih 785 MSP, kar pomeni, da je večje število prijav z več kot enim partnerjem (takšnih je 22 % vseh prijav).

Vir: EASME (za povečavo kliknite na sliko)

Tudi glede prijav po razpisanih tematikah je bilo podobno kot pri fazi 1 največ predlogov (191) oddanih na temo »Open Disruptive Innovation Scheme«, ki je usmerjena v inovacije na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Vir: EASME (za povečavo kliknite na sliko)

Ob upoštevanju razpoložljivih sredstev in števila oddanih prijav, bo za sofinanciranje odobrenih povprečno nekaj več kot 12 % prijav, kar je 2× več kot pri fazi 1. Največjo možno stopnjo uspešnosti po področjih povzema spodnja tabela.

Področje

Število prijav

maksimalno število

sofinanciranih projektov

glede na razpoložljiva

sredstva

maksimalna

stopnja

uspešnosti

Biomarkers / Diagnostic devices

81

19

23,5%

Transport

43

10

23,3%

Urban critical infrastructures

9

2

22,2%

Low carbon energy system s

72

10

13,9%

Food production

30

2

6,7%

Nanotech

80

6

7,5%

Eco-innovation / Raw material

30

5

16,7%

Blue growth

22

1

4,5%

Space

7

2

28,6%

Open disruptive innovation

191

13

6,8%

Biotech

15

1

6,7%

SKUPAJ

580

71

12,2%

Vir: EASME, lastni izračuni

Rezultati ocenjevanja prijav bodo predvidoma javno objavljeni v aprilu 2015, prijavitelji pa bodo o izidih obveščeni nekoliko prej. Prijavitelji, ki so prvi prijavni rok zamudili, lahko oddajo prijavo na drugi rok, ki poteče 17.12.2014.

SPIRIT Slovenija je kot sedež nacionalne kontaktne točke za program Inovacij v MSP v letošnjem letu organiziral in aktivno sodeloval pri izvajanju aktivnosti informiranja javnosti o tem programu. Kontaktna oseba tudi redno odgovarja na vprašanja zainteresirane javnosti.

Več informacij o programu lahko najdete tukaj.

Vir: http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-580-proposals-received-phase-2