Skip to main content

Japonce zanimajo logistika, energetika in infrastrukturni projekti, avtomobilska industrija in ostali investicijski projekti

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Na dvodnevnem obisku v Sloveniji se mudi delegacija predstavnikov 15 japonskih podjetij, ki imajo sedež oziroma podružnico v Evropi in jih zanima poslovno sodelovanje s Slovenijo. Danes je v Ljubljani potekal slovensko japonski poslovni seminar, popoldne so obiskali Luko Koper, v petek pa si bo japonska delegacija ogledala še podjetja Akrapovič d. d., Yaskawa d. o. o. in Revoz d. d.

Na slovensko japonskem poslovnem seminarju soudeležencem predstavili slovensko poslovno in investicijsko okolje in slovenske infrastrukturne projekte ter sektorja avtomobilske industrije in IKT. 

Na slovensko japonskem poslovnem seminarju soudeležencem predstavili slovensko poslovno in investicijsko okolje in slovenske infrastrukturne projekte ter sektorja avtomobilske industrije in IKT.

Mag. Marjan Hribar, generalni direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je uvodoma pojasnil, da Japonska velja za našo najbolj pomembno trgovinsko partnerico v Aziji. »Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se zavedamo pomena neposrednih tujih investicij in njihovega doprinosa k večji gospodarski rasti, prenosu znanja in tehnologij, še posebej v sedanjem gospodarskem položaju v Sloveniji,« je dejal. Poudaril je, da je slovensko gospodarstvo izvozno orientirano, obenem pa tudi odprto za tuje investitorje in povabil udeležence k razmisleku o udeležbi v slovenskih privatizacijskih projektih.

Tomaž Klemenc, v. d. direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija je izpostavil, da Slovenija vidi Japonsko kot pomembnega strateškega partnerja za dolgoročno sodelovanje

Tomaž Klemenc, v. d. direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija je izpostavil, da Slovenija vidi Japonsko kot pomembnega strateškega partnerja za dolgoročno sodelovanje, o čemer priča tudi letos podpisano pismo o nameri za možno izvedbo skupnega demonstracijskega projekta med agencijo SPIRIT Slovenija in organizacijo New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) iz Japonske. Gre za sodelovanje pri pripravi študije izvedljivosti, ki bo identificirala možno izvedbo skupnega demonstracijskega projekta v Sloveniji na področju pametnih omrežij oziroma pametnih skupnosti. “Slovenija ima kar nekaj podjetij v različnih sektorjih, ki so znana po svoji inovativnosti in kreativnosti ter konkurenčnih izdelkih in kot taka predstavljajo zanimive poslovne partnerje za japonska podjetja,” je dodal. Izrazil je prepričanje, da bo v prihodnje gotovo še več poslovnih navezav med slovenskimi in japonskimi podjetji, zlasti na področju prenosa znanja in njegovo uporabo v proizvodnji izdelkov in storitev z dodano vrednostjo.

Nj. Eksc. Shigemi Jomori, japonski veleposlanik v Sloveniji je v svojem nagovoru poudaril, da so se v dveh desetletjih prijateljski odnosi med Japonsko in Slovenijo vztrajno razvijali na različnih področjih

Nj. Eksc. Shigemi Jomori, japonski veleposlanik v Sloveniji je v svojem nagovoru poudaril, da so se v dveh desetletjih prijateljski odnosi med Japonsko in Slovenijo vztrajno razvijali na različnih področjih – od poslovnih partnerstev do programov kulturne izmenjave. V nadaljevanju je japonska podjetja povabil ne le k turističnim obiskom Slovenije pač pa tudi k investiranju in izkoriščanju vseh prednosti, ki jih Slovenija kot lokacija za tuje investicije ponuja in pri tem izpostavil nekaj primerov uspešnih japonskih investitorjev, ki to potrjujejo. 

Hirofumi Ono, generalni direktor dunajske podružnice JETRO je izpostavil, da gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Japonsko sicer obstaja, a bi bilo v prihodnosti lahko močnejše, saj obstaja še veliko neizkoriščenih priložnosti. Še posebej, ker Japonci Slovenijo vidijo kot eno izmed najbolj obetavnih dežel za poslovanje v Evropski uniji. 

V nadaljevanju je mag. Matej Skočir, vodja sektorja za internacionalizacijo in spodbujanje tujih neposrednih investicij predstavil poslovno in investicijsko okolje Slovenije. Pojasnil je, da ima Slovenija odlično lokacijo, obenem pa je tudi del 500 milijonskega trga Evropske unije. “Smo izvozna naravnana dežela, izvoz ostaja gonilna sila trajnostne in dinamične gospodarske rasti v Sloveniji in predstavlja kar 61 odstotkov BDP. Večina slovenskega izvoza je sicer usmerjena v države Evropske unije, vse bolj pa se osredotočamo tudi na oddaljene perspektivne tuje trge za slovenska podjetja, in Japonska je eden izmed njih.

V nadaljevanju je Danijel Levičar, generalni direktor direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo predstavil konkretne energetske in infrastrukturne projekte Slovenije. »Kar zadeva energijo, ima Slovenija trenutno zelo dobro stanje, saj tretjino energije proizvede iz obnovljivih, tretjino iz nuklearnih in tretjino iz termalnih virov, nedvomno pa je prihodnost v obnovljivih virih energije. Slovenija ima pozitivne izkušnje z japonsko tehnologijo, čakamo pa še na konkretno investicijo z japonske strani v slovenski energetski sektor.«

Dušan Bušen, direktor slovenskega avtomobilskega grozda je Slovenijo predstavil kot globalni kompetenčni center za avtomobilsko industrijo. »Avtomobilski sektor v Sloveniji zaposluje 24.500 visoko usposobljene delovne sile, ustvari 10 % slovenskega BDP, izvozi 80 odstotkov proizvedenega, kar predstavlja petino slovenskega izvoza.« Predstavil je tudi aktivnosti grozda na japonskem trgu in izrazil upanje, da bo Slovenija gostila naslednjo poslovno konferenco JAMA CLEPA, s ciljem nadaljnjega pospeševanja poslovnega partnerstva med evropskimi avtomobilskimi dobavitelji in japonskimi proizvajalci vozil.

Igor Zorko Predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS je dejal, da ima IKT sektor v naši državi dolgo tradicijo. »V Sloveniji imamo uravnoteženo mešanico podjetij, ki se ukvarjajo s ponudbo programske opreme, storitev in svetovanja na tem področju, in jih odlikuje izjemna prilagodljivost na zahteve kupcev. V zadnjem času opažamo povečano število majhnih inovativnih slovenskih IKT podjetij, ki uspešno prodirajo na tuje trge.«.

V nadaljevanju sta udeležence pozdravila tudi dr. Stanislav Raščan, generalni direktor za gospodarsko diplomacijo na MZZ in Miran Skender iz slovensko-japonskega poslovnega sveta (SJPS), nekdanji veleposlanik RS na Japonskem. Maja letos ustanovljeni SJPS spodbuja poslovno sodelovanje med slovenskimi in japonskimi podjetji, zastopa interese slovenske poslovne skupnosti na Japonskem in japonske v Sloveniji, predvsem pa ponuja pomoč in informacije slovenskim podjetjem pri prodoru na oddaljeni japonski trg.

Popoldne so člani delegacije obiskali Luko Koper, kjer jih je sprejel predsednik uprave Dragomir Matić

Popoldne so člani delegacije obiskali Luko Koper, kjer so jim predstavili način delovanja luke in načrte za prihodnost, zvečer pa se bodo udeležili sprejema pri japonskem veleposlaniku. V petek si bo japonska delegacija ogledala še podjetja Akrapovič d. d., Yaskawa d. o. o. in Revoz d. d.

 “SPIRIT Slovenija je lani podpisala sporazum o sodelovanju s partnersko agencijo JETRO z namenom poglobitve  gospodarskega sodelovanja med obema državama. Rezultati skupnih aktivnosti so že vidni z obiskom delegacije predstavnikov 15 japonskih podjetij, ki jih zanimajo predvsem poslovne povezave na področju logistike (povezovanje z Luko Koper), energetike in infrastrukturni projekti, avtomobilske industrije in ostali investicijski projekti. V Sloveniji v zadnjih letih opažamo trend kakovostnih japonskih investicij, kot so denimo Yaskawa, Panasonic in Daihen, v prihodnjih letih bi si tega želeli še več in upamo, da bo tokratni obisk pripomogel k temu“, je povedal mag. Matej Skočir, vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij na SPIRIT Slovenija.

Obisk skupaj organizirata Javna agencija SPIRIT Slovenija in dunajska podružnica Japonske vladne organizacije za pospeševanje zunanje trgovine – JETRO v sodelovanju z Veleposlaništvom Japonske v Sloveniji.