Skip to main content

Tudi na drugem prijavnem roku Instrumenta za MSP veliko slovenskih prijav

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Drugi prijavni rok Instrumenta za MSP, ki se izvaja v okviru EU programa OBZORJE2020, se je iztekel 24.9.2014. Bruseljska agencija EASME je včeraj objavila prve statistične podatke o prejetih prijavah.

Več o prejetih prijavah

Na drugi prijavni rok je bilo oddanih 1.944 prijav, kar je skoraj 800 manj kot na prvem roku. Največ projektov so prijavila podjetja iz Italije (351), Španije (283) in Velike Britanije (149), medtem ko je bilo s strani slovenskih podjetij oddanih 67 prijav (na prvem roku 71).

Vir: EASME (za povečavo kliknite sliko)

SPIRIT Slovenija je kot sedež nacionalne kontaktne točke za program Inovacij v MSP organiziral in aktivno sodeloval pri izvajanju aktivnosti informiranja javnosti o tem programu. Mnogi prijavitelji so prejeli tudi aktivno podporo v obliki odgovorov na vprašanja. Glede na to, da je Slovenija po številu prijav na milijon prebivalcev zopet daleč na prvem mestu (31,9 prijav/milijon prebivalcev), smo s številčnostjo ambicioznih slovenskih podjetij lahko zadovoljni. Sledi nam Estonija z 21,5 prijav/milijon prebivalcev.

Podobno kot na junijskem prijavnem roku, je bilo največ prijav (608) oddanih na temo »Open Disruptive Innovation Scheme«, ki je usmerjena v inovacije na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Ob upoštevanju razpoložljivih sredstev in števila oddanih prijav, bo dejansko odobrenih za sofinanciranje največ 8,4 % vseh projektov, kar je nekoliko več kot junija (6,2 %). Največjo možno stopnjo uspešnosti po področjih povzema spodnja tabela.

Področje

Število prijav

Maksimalno število

sofinanciranih

projektov glede na

razpoložljiva

sredstva

Maksimalna

stopnja

uspešnosti

Biomarkers / Diagnostic devices

151

44

29,1%

Transport

181

24

13,3%

Space

57

5

8,8%

Urban critical infrastructures

47

4

8,5%

Low carbon energy systems

268

22

8,2%

Blue growth

25

2

8,0%

Nanotech

234

14

6,0%

Eco-innovation / Raw material

199

11

5,5%

Food production

120

6

5,0%

Open disruptive innovation

608

30

4,9%

Biotech

54

2

3,7%

SKUPAJ

1944

164

8,4%

Vir: EASME, lastni izračuni

Prijavitelji, ki so prva prijavna roka zamudili, lahko oddajo prijavo na zadnji letošnji rok, ki se zaključi 17.12.2014.

Več informacij o Instrumentu za MSP.

Informacije o prvem prijavnem roku so dostopne na: