Skip to main content

Delegacija 23 slovenskih podjetij pod okriljem SPIRIT Slovenija v ruski Jaroslavelj

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

V nedeljo pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija na pot v ruski Jaroslavelj odhaja delegacija 31 predstavnikov iz 23 slovenskih podjetij. V okviru dvodnevnega obiska se bodo udeležili rusko – slovenskega poslovno investicijskega foruma ter imeli individualne sestanke z zainteresiranimi podjetji iz Jaroslavlja, obiskali pa bodo tudi številna podjetja v regiji. S strani Vlade jaroslaveljske regije, na pobudo katere je SPIRIT Slovenija organiziral gospodarsko delegacijo, so sporočili, da imajo doslej potrjeno udeležbo od več kot 100 ruskih podjetij iz različnih sektorjev.

Temelji za sodelovanje med Slovenijo in rusko regijo Jaroslavelj so bili postavljeni že lani decembra, ko je bil podpisan memorandum o sodelovanju med slovenskim ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in omenjeno regijo. Konec junija je SPIRIT Slovenija skupaj z Vlado jaroslaveljske regije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo uspešno zaključil seminar Kako poslovati z Jaroslavljem v Ruski federaciji, ki se ga je udeležilo več kot 70 predstavnikov slovenskih podjetij in institucij.

V gospodarski delegaciji so predstavniki 23 podjetij iz različnih gospodarskih panog: proizvodnja strojne opreme, proizvodnja prikolic, elektro in elektronika, kovinsko-predelovalna industrija, gradbeništvo (proizvodnja plastike, stavbnega pohištva, opreme za kuhinje, proizvodnja in montaža ograj, nizke, visoke in vodne gradnje, eko gradnje), gradbeni inženiring (projektna dokumentacija in analize: statika, seizmološke, ipd.), informacijsko-komunikacijska tehnologija, inženiring in marketinške storitve, pravno svetovanje in zastopanje, predstavitev investicijskih priložnosti v slovenska podjetja ter turizem.

Člani delegacije bodo v ponedeljek, 22. septembra 2014, obiskali ruska podjetja iz različnih sektorjev (gradbeništvo, elektronika, farmacija, telekomunikacije), v torek, 23. septembra 2014 pa bo v prostorih Vlade jaroslaveljske regije potekal rusko – slovenski poslovno investicijski forum, ki mu bodo sledili individualni pogovori med slovenskimi in jaroslaveljskimi podjetji.

Slovenija je del enotnega gospodarskega prostora Evropske unije z več kot 500 milijoni prebivalcev, ki je tretji največji po številu prebivalcev takoj za Kitajsko in Indijo, regija Jaroslavelj pa je del teritorialno največje države na svetu, Ruske federacije. Še posebej veliko priložnosti za vzpostavitev sodelovanja med Slovenijo in Jaroslavljem je na naslednjih področjih - javna infrastruktura, predvsem gradbeništvo, gradbeni inženiring in lesnopohištvena industrija; telekomunikacije in informacijsko-komunikacijske tehnologije; kovinsko predelovalna industrija; avtomobilska industrija; farmacevtska industrija in medicina; prehrambna industrija in turizem. Precejšnja je tudi kompatibilnost lesno predelovalne industrije obeh gospodarstev, saj sta tako Slovenija kot tudi Jaroslavelj izdatno poraščena z gozdovi in je tako uporaba lesne (bio)mase kot tudi prenos tehnologij za predelavo te mase kompatibilen za obe gospodarstvi. Veliko priložnost za slovenska podjetja pa predstavlja tudi jaroslaveljski farmacevtski grozd v okviru strategije Pharma 2020.