Skip to main content

V ruski regiji Jaroslavelj obilo poslovnih priložnosti za slovenska podjetja

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Danes se je v prostorih Generalnega Sekretariata Vlade RS v organizaciji Javne agencije SPIRIT Slovenija uspešno zaključil seminar Kako poslovati z Jaroslavljem v Ruski federaciji, ki se ga je udeležilo več kot 70 predstavnikov slovenskih podjetij in institucij. Temelji za sodelovanje med Slovenijo in rusko regijo Jaroslavelj so bili postavljeni že lani decembra, ko je bil podpisan memorandum o sodelovanju med slovenskim ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in omenjeno regijo.

Seminar je bil namenjen slovenskim podjetjem, ki jih zanima poslovanje z Rusko federacijo, še posebej z regijo Jaroslavelj, in je le ena v vrsti aktivnosti za slovenska podjetja, ki jih javna agencija SPIRIT Slovenija izvaja v času priprav na izhodno gospodarsko delegacijo v regijo Jaroslavelj, ki jo bo agencija organizirala jeseni med 21. in 23. septembrom 2014.

V svojem uvodnem nagovoru je Tanja Drobnič iz Javne agencije SPIRIT Slovenija poudarila, da je vstop naruski trg z izjemnim potencialom in s priložnostmi v vseh gospodarskih panogah zahteven projekt, ki pa je lažji tam, kjer na pomoč priskoči država. »Skupni memorandum o sodelovanju med slovenskim ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Vlado jaroslaveljske regije, ki je bil podpisan decembra lani, predstavlja formalni institucionalni okvir za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Jaroslaveljsko regijo ter podjetjem z obeh strani olajšuje vzpostavitev poslovanja,« je dejala.

»Na podlagi podpisanega memoranduma je že pripravljen konkretni akcijski načrt izvedbenih aktivnosti za obdobje 2014 -2016, v katerem so navedeni cilje in aktivnosti na področju gospodarstva, industrije in investicij, izobraževanja in turizma, predvsem zdravstvenega turizma in rehabilitacije ter številna druga področja,« je dodal Metod Dragonja, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. “Naša želja je, da podjetja ne bi iskala poslovnih priložnosti samo v Moskvi, saj je tam preveč konkurence, zato podpiramo vse aktivnosti, ki jih usmerjajo še v druga ruska mesta in regije, kjer je veliko neizkoriščenih priložnosti,” je dodal in poudaril, da morajo biti podjetja proaktivna in sama narediti konkretne korake v smeri vzpostavljanja sodelovanja, gospodarsko ministrstvo in SPIRIT Slovenija pa jim pri tem ponujata podporo.

V nadaljevanju je Nj. eksc. dr. Doku Zavgajev, veleposlanik Ruske federacije v Sloveniji poudaril, da je sodelovanje med obema državama na visoki ravni, tako na področju gospodarstva, kulture, znanosti in športa, kljub vsemu pa je še veliko neizkoriščenega ter pozdravil aktivnosti za spodbujanje sodelovanja med obema državama.

Prvi veleposlanik Republike Slovenije v Ruski federaciji, Saša Geržina, predsednik Društva Slovenija Rusija je poudaril, da je trenutek za vstop na ruski trg idealen, saj gre za hitrorastoči trg z izjemnim potencialom in s priložnostmi v vseh gospodarskih panogah, vendar pa se je pri sklepanju poslov treba oborožiti s potrpežljivostjo in vztrajnostjo, spoznati specifiko trga, veliko prednost pa predstavlja tudi znanje ruskega jezika. »Rusko tržišče je zelo obsežno in raznovrstno, zato lahko prav vsako podjetje na njem najde svojo tržno nišo, resnično pa bodo uspeli le tisti, ki se bodo poglobili v rusko kulturo, tradicijo, običaje in jezik,” je še dodal.

V nadaljevanju je Tanja Drobnič iz javne agencije SPIRIT Slovenija predstavila bilateralne ekonomske odnose med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo. Izpostavila je podobnost Slovenije in Jaroslavlja, Slovenija je del enotnega gospodarskega prostora Evropske unije z več kot 500 milijoni prebivalcev, ki je tretji največji po številu prebivalcev takoj za Kitajsko in Indijo, regija Jaroslavelj pa je del teritorialno največje države na svetu, Ruske federacije. »V zadnjih nekaj letih je v blagovni menjavi med obema državama zaznati trend nenehne rasti, čeprav pa ima Slovenija več kot 70 odstotkov blagovne menjave z državami članicami EU. Tako je v programskem in finančnem obdobju 2014 do 2020 v ospredju sestava funkcionalnih konzorcijev oziroma grozdov tudi zaradi povečanja poslovanja na tretjih trgih in povezovanje podjetij zaradi razvoja novih produktov in storitev z visoko dodano vrednostjo,« je opozorila. Še posebej veliko priložnosti za vzpostavitev sodelovanja med Slovenijo in Jaroslavljem je na naslednjih področjih - javna infrastruktura, predvsem gradbeništvo, gradbeni inženiring in lesnopohištvena industrija; telekomunikacije in informacijsko-komunikacijske tehnologije; kovinsko predelovalna industrija; avtomobilska industrija; farmacevtska industrija in medicina; prehrambna industrija in turizem. Med drugim je izpostavila tudi kompatibilnosti lesno predelovalne industrije obeh gospodarstev, saj sta tako Slovenija kot tudi Jaroslavelj izdatno poraščena z gozdovi in je tako uporaba lesne (bio)mase kot tudi prenos tehnologij za predelavo te mase kompatibilen za obe gospodarstvi.

Poslovno okolje in investicijske priložnosti v regiji Jaroslavelj je udeležencem osvetlil Dmitry Secretarev, namestnik guvernerja Vlade jaroslaveljske regije.

Več