Skip to main content

Uspešno zaključen poslovni izobraževalen dogodek "Z znanjem do odličnosti"

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Več kot 190 predstavnikov gospodarstva in podpornih inštitucij se je včeraj udeležilo poslovno izobraževalnega dogodka "Z znanjem do odličnosti".

Po uradni otvoritvi, kjer so prisotne nagovorili Tomaž Klemenc, v.d. direktorja javne agencije SPIRIT, dr. Peter Wostner iz Službe vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, dr. Franci Demšar iz ARRS in državni sekretar na MGRT mag. Janko Burgar, ki je tudi uradno otvoril dogodek,  smo najprej podelili 2 nagradi v okviru Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva.

Letošnja prejemnika te podjetniško prestižne nagrade sta s Sloveniji prejela Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije za podjetniško pobudo Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE), v kategoriji Izboljšanje poslovnega okolja, in Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti – IRDO in Slovenskemu društvu za odnose z javnostmi – PRSS, za podjetniško pobudo Slovenska nagrada za družbeno odgovornost – HORUS v kategoriji Odgovorno in odprto podjetništvo.

Predstavnikom gospodarstva so bile predstavljene dobre prakse nekaterih podjetji, ki so bili prejemniki kohezijskih sredstrev v finančni perspektivi 2007 - 2013. Prikaz dosežkov razvojnih potencialov slovenskega gospodarstva v letih od 2007 do 2013 si lahko ogledate tukaj.

Predstavniki gospodarstva so izkoristili možnosti Poslovnega središča, kjer so se lahko srečali z različnimi podjetniškimi svetovalci in institucijami za podporo slovenskemu gospodarstvu. Zelo obiskana sta bila tudi oba izobraževalna posveta. Prvi na temo Dizajn - Enigma ali zgodba o uspehu ter drugi na temo Vstopne točke za podjetja pri vključevanju v mednarodno okolje in evropske projekte. Tako gosti, kot udeleženci so s svojimi prispevki odpirali obzorja in kreatvnost ter spodbujali pomen podjetniškega povezovanja in iskanja novih rešitev.

Poslovno izobraževalni dogodek Z znanjem do odličnosti se je zaključil z okroglo mizo, na kateri so soočili mnenja predstavniki gospodarstva, podpornega okolja in izvajalci slovenskih politik gospodarstva. Čas novih priložnosti ponuja priložnost vsakomur in Slovenija si želi v novi finančni perspektivi 2014 - 2020 spodbuditi gospodarstvo, ki verjame v svoj uspeh in zaupa slovenskemu znanju ter je pripravljeno na mednarodne razsežnosti in povezovanja. Javna agencija SPIRIT Slovenija s znanjem in kompetencami, kot izvajalska institucija, želi v prihodnji perspektivi podjetjem nuditi še boljšo podporo in rešitve, ki bodo pomenile hitrejši preboj v družbo najbolj razvitih evropskih in svetovnih ekonomij.

Slike z dogodka "Z znanjem do odličnosti"