Skip to main content

Slovenska podjetja pod okriljem SPIRIT Slovenija v Franciji spoznavala potencialne poslovne partnerje

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Danes se v francoskem Lyonu zaključuje tridnevni mednarodni poslovni forum FUTURALLIA RHONE - ALPES 2014, namenjen poslovnemu mreženju podjetij iz različnih sektorjev, ki načrtujejo širitev na nove trge ali iščejo nove poslovne partnerje predvsem v Franciji. Udeležili so se ga predstavniki 519 podjetij iz različnih sektorjev iz 33 držav, ki so v treh dneh opravili preko 5800 sestankov, pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija pa je tam tudi 18 slovenskih podjetij.

Na včerajšnji uradni otvoritvi tridnevnega mednarodnega poslovnega foruma v centru EUREXPO v Lyonu sta udeležence nagovorila predsednik Gospodarske zbornice Rhône-Alpes, Jean Paul Mauduy ter direktorica in idejna ustanoviteljica FUTURALLIE, Francoise Villan. Izrazila sta prednosti regije Rhône-Alpes in njeno strateško umeščenost v osrčje francoskega ozemlja ter evropskih prometnih poti, kar predstavlja odlično izhodišče tako za sklepanje poslov v Franciji kot tudi drugod po Evropi in širše. Med drugim sta poudarila tudi prednosti tovrstnih poslovnih srečanj, saj se podjetja v izjemno kratkem času na učinkovit način srečajo z veliko podjetji, kar poveča možnosti za dejansko sklenitev poslovnih navezav. V nadaljevanju so sledili individualni pogovori med podjetji.

Dogodka se je udeležilo 519 podjetij iz različnih sektorjev iz 33 držav, od tega 119 svetovalcev, 88 distributerjev, 229 proizvajalcev, 34 komercialnih agentov, 191 podjetij iz storitvenega sektorja, 170 podizvajalcev, 55 inovatorjev in tudi 45 institucij iz javnega sektorja. Med njimi je bila več kot polovica podjetij iz Francije, veliko je bilo podjetij iz Belgije, Italije, Irske, Nemčije, Nizozemske, Slovaške, Španije, Kitajske, ZDA, zastopana pa so bila tudi podjetja iz Konga, Ruande, Indije in Palestine ter Burkine Faso. Sodelujoča podjetja so imela skupaj več kot 5800 načrtovanih sestankov in še vrsto neformalnih, od tega slovenska 240 sestankov. Javna agencija SPIRIT Slovenija je imela na dogodku tudi svoj razstavni prostor, na katerem je obiskovalcem predstavljala Slovenijo kot zanimivo destinacijo za poslovno in investicijsko sodelovanje.

»Tokratna Futurallia je v Lyonu, centru regije Rhône-Alpes, ki je po ekonomski moči drugo najmočnejše v Franciji, na enem mestu zbrala predstavnike nekaj sto podjetij iz več kot trideset držav s celega sveta. Srečanje je sodelujočim omogočilo številne dvostranske pogovore o možnostih poslovnega sodelovanja. Novi stiki so vzpostavljeni, odzivi predstavnikov slovenskih podjetij so pozitivni, sedaj pa je od njih samih odvisno, da jih izkoristijo s sklepanjem konkretnih poslovnih dogovorov. Dogodek je med drugim omogočil tudi izmenjavo mnenj in izkušenj med institucijami, ki skrbijo z podporno okolje,« je poudaril Tomaž Klemenc, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija.

»Udeležba na dogodku Futurallia 2014 v oganizaciji SPIRIT Slovenija je za podjetje kot je Livar ključnega pomena pri vstopu na tuje trge. Poleg osnovnih sestankov, ki lahko prinesejo dolgoročno sodelovanje, lahko izveš še veliko koristnih informacij, ki neposredno vplivajo na razvoj poslovanja v posamezni državi. SPIRIT Slovenija je pri tem poskrbel za zelo dobro organizacijo in podporo. Z veseljem se bomo še udeležili več tovrstnih srečanj,« je dejal Alen Veren iz podjetja Livar, d. d.

»Na podlagi sestankov s francoskimi podjetji lahko rečem, da je Lyon močno gospodarsko središče, ki ponuja različne oblike sodelovanja slovenskim podjetjem. Francoska podjetja se zavedajo integracije evropskega gospodarstva. SPIRIT Slovenija je skupaj z organizatorji Futurallie poskrbel, da je dogodek organiziran na zavidljivi ravni. Mejnim, da je koncept B2B zelo primeren za širitev na tuje trge predvsem za mala in srednje velika podjetja,« je prepričan Boštjan Papič iz podjetja Lipnik, d. o. o.

»Podjetja so tista, ki se razvijajo in zaposlujejo nove ljudi, in ti morajo prodajati na tujih trgih, saj je slovenski trg premajhen. Na tujih trgih pa je treba najti prodajne kanale oziroma kupce,« meni mag. Jakob Brenčič, ekonomski svetovalec na Veleposlaništvu RS v Parizu. Po njegovem mnenju je poslovne partnerje najlažje najti na dogodkih, ki so specializirani za povezovanje podjetij iz ene panoge oziroma na strokovnih panožnih sejmih, kjer se srečujejo podjetja z obstoječimi partnerji oziroma spoznavajo nove potencialne kupce. »Dogodek FUTURALLIA v Lyonu, ki se ga udeležuje SPIRIT Slovenija z delegacijo, ocenjujem kot zelo pozitivnega. Obenem je to mesto gospodarsko osrčje Francije, sama regija je tradicionalno znana po industriji, zato se več tovrstnih mednarodnih dogodkov odvija tukaj. Podobni dogodki so tudi v Toulousu, kjer je center letalske industrije. Lahko samo rečem, da je to pravi dogodek, da ga je SPIRIT pravilno izbral in tudi podjetja ga pozitivno ocenjujejo. To se mi zdi pravilna pot.«

»Pričakovanja izpolnjena; prvi krog sestankov, na katerem so se partnerji želeli sestati z nami, je bil zelo uspešen, saj smo našli dva potencialna dobavitelja, ki bosta s svojimi produkti in rešitvami pripomogla k poenostavitvi našega proizvodnega procesa. Upamo, da se bomo v naslednjem krogu uspeli sestati z potencialnimi partnerji, ki nam bodo pomagali lansirati naše produkte na trge, na katerih še nismo prisotni,« dodaja Miha Krapež iz podjetja Sinter, d. o. o.

Francija že tradicionalno sodi med pet ključnih zunanjetrgovinskih partneric Slovenije. Leta 2013 je obseg blagovne menjave znašal 2,117 milijard EUR in se v primerjavi z letom 2012 malce povečal. Francija je tudi četrti največji investitor v Sloveniji – kumulativna vrednost francoskih naložb ob koncu leta 2012 je znašala 621,7 mio EUR.Kumulativna vrednost slovenskih tujih investicij v Franciji konec leta 2012 je znašala 17,3 mio EUR, kar predstavlja 0,3-odstotni delež vseh investiranj Slovenije v tujino. Regija Rhône-Alpes z več kot šest milijonov prebivalcev je druga največja francoska regija. Po ustanovitvi podjetij sodi v sam francoski vrh, s kar 267.000 podjetji, med katerimi jih več kot 35.000 deluje v industriji, je privlačna tudi z vidika tujih investicij. Vsako tretje delovno mesto v regiji je povezano z mednarodno trgovino, na področju raziskav in razvoja pa je zaposlenih skoraj 23.000 prebivalcev. Ponaša se s 13 centri konkurenčnosti in 12 grozdi v različnih gospodarskih sektorjih: kemična industrija, mehanika, farmacija, plastika, visoke tehnologije, avtomobilska industrija, prehrambna industrija, turizem in druge. Z veliko geografskimi in kulturnimi danostmi se je regija dobro pozicionirala tudi na svetovnem turističnem zemljevidu.