Skip to main content

SPIRIT Slovenija skupaj z delegacijo 18 podjetij na poslovni dogodek FUTURALLIA RHONE - ALPES 2014 v Francijo

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT Slovenija med 4. in 7. junijem 2014 organizira izhodno gospodarsko delegacijo v Francijo. 18 slovenskih podjetij se bo pod okriljem agencije v Lyonu v centru EUREXPO udeležilo tridnevnega mednarodnega poslovnega foruma FUTURALLIA RHONE - ALPES 2014, na katerem pričakujejo več kot 500 podjetij, največ iz Francije, udeležbo pa so potrdile tudi gospodarske delegacije iz več kot 33 držav.

Dogodek je namenjen poslovnemu mreženju malih in srednjih podjetij iz vseh sektorjev, ki načrtujejo širitev na nove trge ali iščejo nove poslovne partnerje predvsem v Franciji. Za slovenska podjetja bo v okviru tridnevnega mednarodnega poslovnega foruma FUTURALLIA RHONE - ALPES 2014 organiziranih do 16 vnaprej načrtovanih individualnih sestankov (B2B) s podjetji, ki so si jih podjetja že vnaprej izbrala iz kataloga vseh prijavljenih podjetij. Naša podjetja so zaprosila za 221 sestankov in dobila 174 prošenj za individualne sestanke. V sklopu dogodka bodo organizirana tudi srečanja, ki bodo namenjena neformalnemu mreženju med podjetji. Javna agencija SPIRIT Slovenija bo na dogodku imela svoj razstavni prostor, na katerem bo obiskovalcem predstavljala Slovenijo kot zanimivo destinacijo za poslovno in investicijsko sodelovanje. Več o dogodku

Francija že tradicionalno sodi med pet ključnih zunanjetrgovinskih partneric Slovenije. Leta 2013 je obseg blagovne menjave znašal 2,117 milijard EUR in se v primerjavi z letom 2012 malce povečal. Slovenija je v letu 2013 v Francijo izvozila največ vozil ter njihove dele in pribor (47 %), jedrskih reaktorjev, kotlov, strojev in mehanske opreme ter njihove dele (10 %), sledijo električni stroji in oprema ter njihovi deli (9%), farmacevtski proizvodi (5 %) ter aluminij in aluminijasti izdelki (4 %). Lani pa smo iz Francije uvozili največ vozil in njihovih delov ter pribora (33 %), jedrskih reaktorjev, kotlov, strojev in mehanskih naprav (19 %), električnih strojev in opreme ter njihovih delov (7 %), optičnih, fotografskih, kinematografskih, merilnih, kontrolnih, preciznih medicinskih ali kirurških instrumentov in aparatov ter njihove dele in pribor (5 %). Francija je tudi četrti največji investitor v Sloveniji – kumulativna vrednost francoskih naložb ob koncu leta 2012 je znašala 621,7 mio EUR.Kumulativna vrednost slovenskih tujih investicij v Franciji konec leta 2012 je znašala 17,3 mio EUR, kar predstavlja 0,3-odstotni delež vseh investiranj Slovenije v tujino. Poleg tega je Francija tudi drugi najpomembnejši partner slovenske avtomobilske industrije in predstavlja kar 21% celotnega slovenskega izvoza v tem sektorju.

Javna agencija SPIRIT Slovenija tudi v letu 2014 nadaljuje z uspešno organizacijo gospodarskih delegacij, v okviru katerih imajo slovenska podjetja možnost udeležbe na gospodarskih forumih FUTURALLIA. Lani je uspešno izvedla delegacijo z osmimi slovenskimi podjetji na Irsko, v mesto Cork med 10. in 12. aprilom 2013 (CORKMEET 2013), delegacijo s 15 slovenskimi podjetji v Turčijo med 5. in 7. junijem 2013 (FUTURALLIA 2013) in z 12 podjetji v Mehiko med 29. oktobrom in 3. novembrom 2013, v mesto Guadalajara (AMERICANALLIA 2013). Letos med 26. in 28. februarjem 2014 pa je uspešno izvedla delegacijo s petimi podjetji v afriško državo Burkina Faso (AFRICALLIA 2014). V letu 2014 bo agencija organizirala in sofinancirala tudi dve skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v Franciji, in sicer na sejmu obrambne industrije v Parizu – EUROSATORY, ki bo med 16. - 20. junijem 2014 ter sejmu prehrambne in živilske industrije v Parizu - SIAL , ki bo med 19. in 23. oktobrom 2014.