Skip to main content

SPIRIT Slovenija junija vabi na seminar Kako poslovati z regijo Jaroslavelj v Ruski federaciji in izhodno gospodarsko delegacijo v Jaroslavelj v septembru

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Društvom Slovenija Rusija, Veleposlaništvom Ruske federacije in Vlado jaroslaveljske regije organizira seminar "Kako poslovati z Jaroslavljem v Ruski federaciji" in izhodno gospodarsko delegacijo v Jaroslavelj v septembru. Seminar bo v četrtek, 26. junija 2014, ob 13. uri, v veliki sejni sobi Generalnega sekretariata Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani.

 

Seminar je namenjen slovenskim podjetjem, ki bi želela poslovati oziroma okrepiti svoje delovanje na trgu Ruske federacije, še posebej v regiji Jaroslavelj*.

SPIRIT Slovenija vabi vsa zainteresirana slovenska podjetja, ki jih zanima udeležba na seminarju, predvsem pa podjetja iz gradbeništva (lesno-predelovalna industrija), gradbenega inženiringa, IKT, farmacevtske industrije (predvsem proizvodnja instrumentov in aparatur), avtomobilske industrije in turizma, da svoj interes potrdijo z elektronsko prijavnico najkasneje do 23. junija 2014.

Udeležba na seminarju je brezplačna.

Program seminarja “Kako poslovati z Jaroslavljem v Ruski federaciji” na Generalnem Sekretariatu Vlade RS dne 26.6.2014 ob 13 uri, velika  dvorana, prvo nadstropje, Gregorčičeva ulica 27, Ljubljana

12.55 – 13.00

Otvoritveni nagovor:   ga. Tanja Drobnič, p.p. v.d. direktorja SPIRIT Slovenija

13.00 – 13.05

Uvodnik: g. Metod Dragonja, minister, Ministrstvo za gospodarski   razvoj in tehnologijo

13.05 – 13.10

Uvodnik: N.E. dr. Doku Zavgaev, veleposlanik Ruske federacije v   Sloveniji

13.10 - 13.15

Uvodnik:   g. Saša Geržina, predsednik Društva Slovenija Rusija

13.15 - 13.25  

Bilateralni ekonomski odnosi med Republiko Slovenijo in Rusko   federacijo s poudarkom na regiji Jaroslavelj ter najava izhodne gospodarske   delegacije v Jaroslavelj od 21. do 24. septembra 2014: ga. Tanja Drobnič,   SPIRIT Slovenija

13.30 - 14.30  

Poslovno okolje in   investicijske priložnosti v regiji Jaroslavelj:

g. Mr. Dmitry Secretarev, namestnik   guvernerja Vlade Jaroslaveljske regije

14.30 – 14.40

Letrika d.d.: g. Matej Bizjak, komercialist ključnih kupcev

14.40 – 14.50

Iskratel d.o.o.:   mag. Gorazd Novak, vodja prodajnih rešitev

14.50 - 15.00  

Profesor dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr.med., avtorica knjige "Ruska kapelica pod Vršičem"

15.00 - 15.30  

Vprašanja in odgovori

12.30 – 12.55: registracija udeležencev seminarja

Delovni jezik: slovenščina in ruščina, simultano prevajanje

Snemanje: “VideoLectures”- Inštitut “ Jožef Stefan” http://videolectures.net/

SPIRIT Slovenija vabi tudi podjetja, ki se želijo udeležiti izhodne gospodarske delegacije v Jaroslavelj med 21. in 23. septembrom 2014, da potrdijo svoj interes z elektronsko prijavnico najkasneje do 27. junija 2014.

Cena udeležbe v delegaciji za pravočasno prijavljena podjetja je 750 €, kar vključuje letalsko vozovnico na relaciji Ljubljana – Moskva – Ljubljana, tri nočitve z zajtrkom v hotelu Ring Premier Hotel**** v Jaroslavlju ( http://ringhotel.ru/en/) in vizo za Rusko federacijo. Vse organizacijske stroške vključno z lokalnimi avtobusnimi prevozi krije javna agencija SPIRIT Slovenija.

Predvideni program izhodne gospodarske delegacije od 21. do 24. 9.2014:

1.   dan

21.   september

Let   Ljubljana -Moskva, odhod z avtobusom v Jaroslavelj

2.   dan

22.   september

Obisk   jaroslaveljskih podjetij

3.   dan

23.   september

Poslovni   forum z b2b sestanki v prostorih jaroslaveljske vlade

4.   dan

24.   september

Odhod   z avtobusom iz Jaroslavlja, let Moskva - Ljubljana

Več informacij: ga. Tanja Drobnič, tel: 01 5891 894, email:tanja.drobnic@spiritslovenia.si.

Slovensko ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Vlada jaroslaveljske regije na podlagi skupnega memoranduma o sodelovanju podjetjem nudita institucionalno podporo pri prodoru na slovenski in jaroslaveljski trg. Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v času priprav na gospodarsko delegacijo v Jaroslavelj spodbujala promocijo slovenskih podjetij in njihovo povezovanje v funkcionalne konzorcije zaradi povečanja njihovih poslovnih priložnosti tako doma kot v jaroslaveljski regiji, pripravila skupinske promocijske predstavitve podjetij zaradi učinkovitejših b2b razgovorov na poslovni konferenci ter promocijski katalog članov gospodarske delegacije v angleškem in ruskem jeziku.

******

*Jaroslaveljska regija se nahaja v Osrednjem zveznem okrožju Ruske federacije, upravno središče regije je Jaroslavelj, mesto v evropskem delu Rusije, 250 km severovzhodno od Moskve z več kot 600.000 prebivalci. Pri reševanju gospodarskih in socialnih nalog gospodarskega razvoja v regiji igra pomembno vlogo industrijski sektor. Predstavlja namreč več kot 30 odstotkov bruto regionalnega produkta gospodarstva in okoli 30 odstotkov zaposlenih v gospodarstvu v regiji. V tem sektorju deluje 2307 velikih in srednje velikih podjetij, največje število industrijskih podjetij je v Jaroslavlju (138 podjetij), Rybinsku (49 podjetij) in Pereslavl-Zalesskij (22 podjetij). Industrijska podjetja prispevajo približno 70 % celotnega obsega blaga in storitev v regiji. Vodilna industrija v regiji je strojegradnja, ki vključuje 80 velikih in srednje velikih podjetij z več kot 50.000 zaposlenimi. V jaroslaveljski regiji učinkovito deluje tudi grozd farmacevtske industrije in inovacijske medicine, ki obstaja od leta 2009 in temelji na združenih kompetencah in izkušnjah pomembnejših proizvajalcev farmacevtskih proizvodov, proizvajalcev medicinske opreme, visokošolskih ustanov, znanstveno-raziskovalnih centrov, organizacij, ki razvijajo nova zdravila in pristojnih uradnih organov. Lahko industrijo v regiji zastopa okoli 20 velikih in srednjih podjetij ter organizacij oziroma 5 odstotkov skupnega števila velikih in srednjih industrijskih podjetij v regiji. V tem segmentu je zaposleno okoli štiri tisoč ljudi, kar predstavlja odstotek skupnega števila zaposlenih na industrijskem področju. Delež predelovalnih dejavnosti znaša 85,8 %. Uspešno se razvijata tudi prehrambna in predelovalna industrija, predvsem podjetja za predelavo žitaric, mesa, mleka in zelenjave. V regiji delujejo tudi podjetja, ki proizvajajo gradbene materiale: opeko, montažni armiran beton, termoizolacijske materiale, keramzit, betonsko konfekcijo, robnike in ostalo. Vlada jaroslaveljske regije je usmerjena v financiranje razvojnih projektov, zato so inovativna in tehnološko napredna slovenska podjetja lahko pravi partnerji za prihodnje razvojne projekte tako v Jaroslavlju kot v Evropski uniji in širše.

********

Ruska federacija kot teritorialno največja država na svetu s tržno orientiranim in globalno povezanim gospodarstvom, velja za enega izmed prioritetnih trgov za slovenska podjetja. Kljub svetovni gospodarski in finančni krizi beleži konstantne stopnje rasti gospodarstva in se z več kot milijardo evrov blagovne menjave uvršča med najpomembnejše trgovinske partnerice Republike Slovenije. Blagovna menjava med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letu 2013 izkazuje 1,470 milijard €, pri čemer beležimo presežek na slovenski strani v znesku 0,567 milijard €. Slovenski izvoz v tem obdobju je znašal 1,019 milijard €, uvoz pa 0,452 milijard €. Trend rasti v blagovni menjavi od leta 2009 dalje je izrazit in temelji na rasti izvoza za 8 % v letu 2013 v primerjavi s predhodnim letom.

Priložnosti za poglobitev gospodarskega sodelovanja med državama so na področju energetike, energetske varnosti (v okviru EU), avtomobilske industrije, telekomunikacije in informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), javne infrastrukture, turizma in prehrambne industrije. Ruska federacija je odprta za sodelovanje na področju tehnološkega razvoja, energetike, izvajanja projektov v okviru turistične infrastrukture ter za povezovanje na nepremičninskem področju, zaradi zgodovinskih povezav se krepi tudi sodelovanje na kulturnem področju.