Skip to main content

Vabilo k prijavi uspešnega podjetniškega projekta za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Evropska komisija je objavila javni natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2014. Ta prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva v gospodarstvu ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike. Prijave podpornih institucij za podjetništvo in inovativnost so možne do vključno četrtka, 8. maja 2014, do 10. ure, in sicer pri nacionalni kontaktni točki – javni agenciji SPIRIT Slovenija.

Več kot 20 milijonov malih in srednjih podjetij (MSP) v Evropski uniji predstavlja kar 99 % vseh podjetij, zato so glavno gonilo gospodarske rasti, inovacij, zaposlovanja in socialnega vključevanja. Cilj Evropske komisije je spodbujati uspešno podjetništvo in izboljšati poslovno okolje za MSP, da bi jim pomagala uresničiti njihov celotni potencial v današnjem globalnem gospodarstvu. Ena izmed pomembnih spodbud Evropske komisije je tudi javni natečaj za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva.

Cilji nagrad so:

 • prepoznavanje in priznavanje uspešnih dejavnosti ter pobud za spodbujanje podjetništva,
 • predstavitev in delitev primerov najboljših podjetniških politik ter praks,
 • doseganje večje stopnje zavedanja o vlogi podjetnikov v družbi in
 • spodbujanje in navdihovanje morebitnih podjetnikov.

K sodelovanju so vabljene vse podporne institucije za podjetništvo in inovativnost, ki imajo status nacionalne organizacije, mestne ali krajevne skupnosti, regije in druge skupnosti pa tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi organi in podjetniki, izobraževalni programi in poslovne organizacije. Poleg velike nagrade žirije je letos odprtih šest tekmovalnih kategorij:

 1. spodbujanje podjetniškega duha,
 2. naložbe v podjetniška znanja,
 3. izboljšanje poslovnega okolja,
 4. spodbujanje internacionalizacije poslovanja,
 5. podpiranje razvoja okolju prijaznih trgov in učinkovitega gospodarjenja z viri,
 6. odgovorno in odprto podjetništvo.

 

Izbor najboljših projektov podpornih institucij za podjetništvo poteka v dveh fazah: najprej se izvede izbor na nacionalni ravni, po zaključku začetne izbire na nacionalni ravni pa se udeleženci lahko vključijo v tekmovanje za Evropske nagrade. Ugledna evropska žirija bo izbrala končne zmagovalce, ki bodo razglašeni na podelitvi 2. oktobra 2014, v Italiji, v Neaplju, na skupščini malih in srednjih podjetij, v času Evropskega tedna podjetništva. Na slovesnosti bodo zmagovalci prejeli priznanje za svoja prizadevanja in dobili priložnost, da se predstavijo v panevropskem prostoru.

Več o natečaju:

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva se podeljujejo od leta 2006 za odličnost pri spodbujanju podjetništva in malih podjetij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Od prvega natečaja se je prijavilo več kot 2.500 projektov, ki so skupaj podprli ustanovitev več kot 10.000 novih podjetij.

Časovnica:

 •   Rok za prijavo podjetniških projektov v Sloveniji

8. maj 2014, do 10. ure

 •   Objava nacionalnih zmagovalnih projektov

9. junij 2014

 •   Evropska žirija oceni in predlaga projekte v   evropski izbor

sredi julija 2014

 •   Slavnostna podelitev nagrad v Neaplju

2. oktober 2014

Dodatne informacije o nagradah:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_sl.htm

Informacije o prijavi ter obrazcih za prijavo:  http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Prijave so brezplačne.

Več informacij o natečaju za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva lahko podjetja dobijo pri nacionalni kontaktni osebi na javni agenciji SPIRIT Slovenija, pri mag. Alenki Pahor Žvanut (T: 01 53 09 829, e-pošta alenka.pahor-zvanut@spiritslovenia.si).

Dogajanje je možno spremljati tudi na socialnih omrežjih European Enterprise Promotion Awards (EEPA):

https://www.facebook.com/European.Enterprise.Promotion.Awards  

https://twitter.com/EEPA_en