Skip to main content

Tomaž Klemenc imenovan za v. d. direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Vlada RS je na današnji 53. redni seji s 4. aprilom 2014 imenovala Tomaža Klemenca za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma do imenovanja direktorja, vendar najdlje za šest mesecev.

S 4. aprilom 2014 je s podajo soglasja Vlade Republike Slovenije Tomaž Klemenc začel opravljati dolžnosti v.d. direktorja SPIRIT Slovenija.  

Tomaž Klemenc je bil med leti 2009 in 2013 zaposlen v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana kot direktor sektorja za privatno bančništvo. V letih 2008 in 2009 je bil predsednik upravnega odbora in glavni izvršni direktor družbe AC Fondovi DZU a.d., Beograd. V letih 2006 in 2007 je bil član uprave Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana, med leti 1993 in 2006 pa je opravljal več vodstvenih funkcij na Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana. V obdobju med leti 1990 in 1993 je bil aktiven na področju poslovnega svetovanja in finančnega posredništva na ITEO, Inštitutu za trženje, ekonomiko in organizacijo, Ljubljana.