Skip to main content

Številne možnosti za financiranje slovenskih podjetij v programih Obzorje 2020 ter COSME

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Na današnjem informativnem dnevu, ki so ga skupaj organizirali Javna agencija SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Gospodarska zbornica Slovenije so bile več kot 240 udeležencem predstavljene številne možnosti financiranja iz Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije "Obzorje 2020" / "Horizon 2020". Samo za letošnje leto je bilo v okviru programa po različnih tematikah objavljenih več kot 65 javnih razpisov v skupni vrednosti preko 7,6 milijard evrov.

V svojem pozdravnem govoru je mag. Janko Burgar, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo poudaril, »da je kar zadeva dostop do virov financiranja za podjetja MGRT preko svojih programov in izvajalskih institucij v zadnjem obdobju že plasiralo na trg kar nekaj sredstev za podjetja, predvsem v obliki finančnega inženiringa, nepovratnih subvencij je vse manj in jih tudi v prihodnosti ne bo več toliko. S tega vidika so ukrepi oziroma instrumenti za financiranje, ki jih ponuja Evropska unija, vse bolj zanimivi tudi za slovenska podjetja. To pa bo od podjetij, v primerjavi s prijavami na slovenske razpise, gotovo terjalo več poguma, predvsem pa povezovanja in sodelovanja pri pripravi projektov. Vendar pa v Sloveniji potrebujemo uspešna podjetja, ki bodo spodbudila gospodarski razvoj in dvignila našo konkurenčnost na višjo raven

»Bistveno povečanje zasebnih vlaganj v raziskave in inovacij je ena od tistih aktivnosti Slovenije, ki nas na tem področju v zadnjem času uvršča med prvih deset držav v Evropski uniji. Veseli me, da smo v okviru 7. okvirnega programa, ki se je konec 2013 zaključil, uspešno prijavili več kot 700 projektov, za katere smo pridobili več kot 166 milijonov EUR, kar je v primerjavi s prejšnjim okvirnim programom bistveno povečanje in kaže na našo konkurenčnost ter na odlična partnerstva s strateškimi partnerji po vsej Evropi, ki so za sodelovanje v takšnih programih ključnega pomena,« je pojasnil mag. Peter Volasko z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, koordinator Nacionalnih kontaktnih točk v Sloveniji.

Ignacio Puente Gonzales iz Evropske komisije je preko videokonference udeležencem predstavil Okvirni program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 za MSP. Države po njegovem mnenju morajo investirati v razvoj in inovacije, če želijo ostati konkurenčne in se razvijati. Izpostavil je tudi težave pri razvoju in rasti, in sicer neustrezen dostop do financiranja, neustrezne kompetence, premalo mreženja in sodelovanja z zunanjimi partnerji ter premalo internacionalizacije. »Financiranje v okviru tega programa je namenjeno vsem podjetjem, ki so inovativna, razvojno naravnana in izkazujejo močno težnjo po razvoju, rasti in internacionalizaciji. Pričakujemo, da bo v prvi fazi podprtih 5200 projektov podjetij in 1700 projektov v drugi fazi. Namen je spodbuditi več investicij v razvoj in inovacije v zasebnem sektorju ter zgraditi most med raziskavami in razvojem ter inovacijami,« je še dodal. Pojasnil je tudi, da sta Obzorje 2020 in COSME komplementarna programa za spodbujanje rasti in delovnih mest. 

V nadaljevanju je dr. Igor Milek z nacionalne kontaktne točke za instrument za MSP, ki deluje v okviru agencije SPIRIT Slovenija predstavil instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP), ki je namenjen spodbujanju vseh vrst inovacijskih aktivnosti v vseh tipih MSP, tako proizvodnih kot storitvenih. »Instrument za MSP se izvaja v okviru Obzorja 2020 in je razdeljen v tri faze, ki obsegajo aktivnosti povezane z razvojem novega izdelka oziroma storitve. Za leto 2014 sta objavljena razpisa za prvo in drugo fazo. Skupna vrednost razpisanih sredstev za prvo fazo za leto 2014 znaša približno 25 milijonov EUR, za drugo fazo v letu 2014 pa približno 221 milijonov EUR. Na oba razpisa se lahko prijavijo izključno mala in srednje velika podjetja (MSP), samostojno ali v konzorcijih, prijava v konzorcijih predstavlja evropsko dodano vrednost.« Pojasnil je, da pričakujejo od 10.000 do 15.000 prijav na prvo fazo za vsako leto, na voljo pa so sredstva za financiranje 500 projektov, tako da bo konkurenca kar velika.

Gregor Novak, projektni vodja iz EASME - Evropske agencije za mala in srednje velika podjetja je še bolj podrobno pojasnil instrument za mala in srednje velika podjetja, predvsem z vidika priprave projektnih predlogov, pravil za sodelovanje na razpisih, same prijave in ocenjevanja projekta. »Zanimajo nas predvsem podjetja, ki imajo potencial za takšne inovacije, ki omogočajo razvoj novih trgov in imajo dodano vrednost. Uspešna prijava na javni razpis in dodelitev sredstev podjetju zagotavlja rangiranje in prepoznavnost na evropski ravni. Od 3 milijard evrov, kolikor jih je v okviru instrumenta na voljo, bo v letošnjem letu porabljenih približno 5 odstotkov,« je ocenil. Udeležence je podrobneje seznanil tudi z uporabo in funkcionalnostmi portala za prijavitelje http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html .

V nadaljevanju je mag. Alenka Marovt z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavila programa »Access to risk finance« in COSME,  Urška Zupin  pa še program Eurostars.

Vokviru Obzorja 2020 je bilo po različnih tematikah za leto 2014 objavljenih več kot 65 razpisov v skupni vrednosti preko 7,6 MRD EUR. Razpisi so objavljeni na spletni strani Obzorja 2020:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html.