Skip to main content

SPIRIT Slovenija vabi na informativni dan »Možnosti za financiranje malih in srednjih podjetij (MSP) v programu Obzorje 2020 ter v programu COSME«

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z gospodarsko zbornico Slovenije organizira informativni dan - »Možnosti za financiranje malih in srednjih podjetij (MSP) v programu Obzorje 2020 ter v programu COSME«. Dogodek bo 28. marca 2014 od 10. ure dalje v prostorih GZS na Dimičevi 13 v Ljubljani (dvorana A, 1. nadstropje). Podjetja imajo čas za prijavo do srede, 26. marca 2014 oziroma do zapolnitve mest.

 

Podjetja imajo čas za prijavo do srede, 26. 3. 2014 oziroma do zapolnitve mest, in sicer prekoelektronske prijavnice,

dodatne informacije: Igor Milek, e-pošta: Igor.Milek@spiritslovenia.si in Simona Rataj, e-pošta: Simona.Rataj@gzs.si.

Okvirni program informativnega dne:

9.30 - 10.00

Registracija udeležencev

10.00 - 10.10

Pozdravni nagovor (predstavnik MIZŠ, mag. Janko   Burgar, MGRT)

10.10 - 10.50

Obzorje 2020 in MSP (Jean David Malo - DG RTD   - videokonferenca)

10.50 - 11.10

Predstavitev Instrumenta za MSP (Igor   Milek, SPIRIT Slovenija)

11.10 - 11.50

Priprava projektnih predlogov (portal   za prijavitelje in pravila sodelovanja, evalvacija…) (Fabrice Pourceau, EASME   – videokonferenca)

11.50 - 12.10

Vprašanja in odgovori

12.10 - 12.30

Odmor za kavo

12.30 - 12.50

Predstavitev programa »Access to risk finance« (mag.   Alenka Marovt, MGRT)

12.50 - 13.05

Predstavitev programa COSME (Natalija Medica,   MGRT)

13.05 - 13.20

Predstavitev programa Eurostars (Urška Zupin,   MGRT)

13.20 - 13.35

Vprašanja in odgovori

13.35 - 13.40

Zaključek

Možne so manjše spremembe programa.

V okviru evropskega okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 se izvaja tudi tako imenovani instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP), ki je namenjen spodbujanju vseh vrst inovacij v MSP. Instrument je razdeljen v tri faze, ki obsegajo aktivnosti povezane z razvojem novega izdelka oziroma storitve.

Za letošnje leto sta objavljena razpisa za prvo in drugo fazo. Skupna vrednost razpisanih sredstev za prvo fazo za leto 2014 znaša cca. 25 mio EUR, financiranje prijaviteljev pa bo potekalo v obliki »lump sum« zneska v višini 50.000 EUR/prijavo. Namen izvedbe prve faze je preverjanje koncepta oziroma ideje z izdelavo študije izvedljivosti, ki bo dala oceno smiselnosti nadaljevanja aktivnosti na projektu in prehoda v drugo fazo.

Druga faza je namenjena izvedbi razvojnega projekta z izdelavo prototipov, testiranji, prikazi zmožnosti z namenom pripeljati razvoj do točke zrelosti za proizvodnjo oziroma vstopa na trg. Skupna vrednost razpisanih sredstev za 2 fazo v letu 2014 znaša cca. 221 mio EUR pri čemer se predvideva sofinanciranje v višini 70 % upravičenih stroškov v rangu 500.000 EUR do 2,5 MIO EUR/prijavo v obdobju 12-24 mesecev izvajanja projekta.

Na oba razpisa se lahko prijavijo izključno mala in srednje velika podjetja (MSP), samostojno ali v konzorcijih.

Roki za oddajo prijav za prvo fazo so 18.6., 24.9. in 17.12. 2014, za drugo fazo pa 9.10. in 17.12.2014. Prijava poteka elektronsko v okviru portala za prijavitelje, in sicer se podjetje prijavi na eno od ožjih tematik, ki so razpisane v okviru posameznega razpisa.

Več informacij o teh razpisih in ostalih možnostih za financiranje za MSP bo podanih na informativnem dnevu, ki bo 28.3.2014 na GZS. Z namenom oblikovanja konzorcijev in priprave kvalitetnejših prijav pa bodo po informativnem dnevu predvidoma organizirane tudi manjše delavnice po tematikah, ki so razpisane v okviru instrumenta za MSP.

Organizacija informativnega dne je predvidena tudi v jesenskem terminu.

Podjetja pa se lahko prijavljajo tudi na ostale razpise v okviru Obzorja 2020. Za leto 2014 je bilo po različnih tematikah objavljenih več kot 65 razpisov v skupni vrednosti preko 7,6 MRD EUR. Razpisi so objavljeni na spletni strani Obzorja 2020: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html.  Na večino razpisov je za razliko od instrumenta za MSP možna prijava samo v mednarodnih konzorcijih najmanj treh partnerjev (raziskovalnih inštitucij, podjetij).

Za več informacij o teh razpisih se podjetja na nacionalnem nivoju lahko obrnejo na nacionalne kontaktne osebe, ki jih najdejo na naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/obzorje2020/nacionalne_kontaktne_tocke_ncp/. Nacionalna kontaktna točka za instrument za MSP deluje v okviru agencije SPIRIT Slovenija, kontaktna oseba je dr. Igor Milek.

Več informacij o samem dogodku in elektronska prijavnica