Skip to main content

Obisk predstavnika EU - Japonskega centra za industrijsko sodelovanje

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

SPIRIT Slovenija, javna agencija je gostila srečanje med predstavnikom Evropsko – japonskega centra za industrijsko sodelovanje (EUJCIC), g. Toshiyasu ICHIOKA ter predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za zunanje zadeve.

Namen srečanja je bila medsebojna predstavitev podpornih storitev za podjetja s področja znanosti, tehnologij in inovativnosti v obeh državah. Japonski center je predstavil svojo podporno vlogo na področju analize politik in svetovalne storitve podjetjem ter podporo evropsko - japonskega sodelovanja na področju znanosti, tehnologij in inovativnosti, ki jih center nudi evropskim in japonskim podjetjem. Na slovenski strani smo predstavili agencijo SPIRIT Slovenija, v vlogi izvajalke politik gospodarskega podpornega okolja ter pripravljavce teh politik na strani MGRT in MZIŠ.

Ena od izpostavljenih tem na samem srečanju je bilo aktualno sodelovanje SPIRIT Slovenija, javne agencije in japonske organizacije NEDO v okviru podpisanega sporazuma z namenom krepitve povezovanja in tehnološkega sodelovanja na področju naprednih energetskih in industrijskih tehnologij.  Naslednji zelo pomemben mejnik v sodelovanju bo podpis pisma o nameri med organizacijama. Pismo o nameri  bo opredelilo vsebine, na katerih bo pripravljen ustrezen instrument izbora izvajalca študije izvedljivosti na slovenski strani, ki bo identificirala možno izvedbo skupnega slovensko-japonskega demonstracijskega projekta na področju pametnih skupnosti in pametnih omrežij v Sloveniji.

Spoznavno srečanje je bilo dobra podlaga za iskanje skupnih podpornih aktivnosti za slovenska visoko tehnološka podjetja, ki želijo sodelovati v skupnih projektih z japonskimi podjetji z namenom prodora na japonski trg in azijske trge. Agencija SPIRIT Slovenija bo prevzela vlogo povezovalca med slovenskimi ministrstvi in drugimi podpornimi institucijami ter aktivno sodelovala pri izvajanju skupnih aktivnosti z EU-J-CIC.

SPIRIT Slovenija, javna agencija v letu 2014 na področju podpornih aktivnosti slovenskim visokotehnološkim podjetjem načrtuje tudi sofinanciranje obiska slovenskih podjetij na dogodku Automotive Engineering Exposition v Yokohami v mesecu maju, skupni dogodek v Sloveniji na podlagi sodelovanja med agencijo in JETRO v mesecu juliju ter meseca oktobra nastop slovenskih podjetij na dogodku  Smart City Week v Jokohami.