Skip to main content

Slovenska podjetja Romunijo zaznala kot zanimivo za poslovno sodelovanje

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Pred kratkim se je v Bukarešti uspešno zaključil dvodnevni mednarodni poslovni forum Francija/Jugovzhodna Evropa, ki se ga je udeležilo več kot 230 podjetij iz Francije in te evropske regije, med njimi pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija tudi pet slovenskih. Poslovni forum, ki velja za najpomembnejši regionalni in večsektorski dogodek za mala in srednja podjetja v Jugovzhodni Evropi in na Balkanu, je bil namenjen poslovnemu mreženju malih in srednje velikih podjetij iz Francije in regije, ki načrtujejo širitev na nove trge ali iščejo nove poslovne partnerje v Franciji in državah Jugovzhodne Evrope.

 

Dogodka, ki se je odvijal 11. in 12. februarja 2014 v Bukarešti, se je udeležilo 230 podjetij iz 12 držav, od tega 40 francoskih podjetij, ter francoske območne regionalne zbornice in poslovni klubi iz vseh udeleženih držav. Na dogodku je bilo med podjetji skupno izvedenih več kot 2000 individualnih sestankov. Pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija je bilo na forumu tudi pet slovenskih podjetij, in sicer Dynacast Lož, d. o. o., Steklarna Hrastnik, d. o. o., Špedicija Goja, d. o. o., MIPS programska oprema, d. o. o. in Livar d. d.

Romunija namreč predstavlja največji trg v jugovzhodni Evropi in enega od največjih notranjih trgov Evropske unije, ki ponuja dober dostop do regije Donava-Črno morje v kateri je 65 milijonov
prebivalcev, poleg tega pa država sodi med najhitreje rastoča in največja gospodarska območja izven Azije. Romunija je locirana na križišču treh velikih trgov: EU, Skupnosti neodvisnih držav (SND) in Bližnjega vzhoda. Dežela, v kateri je več kot 50 poslovnih con, predstavlja enega najpomembnejših proizvajalcev programske opreme v Vzhodni Evropi in največjega ponudnika storitev IT outsourcinga na svetu.

Bilateralno sodelovanje med Slovenijo in Romunijo je konstantno raslo tudi v času krize, lani so slovenska podjetja v Romunijo izvozila za 250 milijonov evrov, romunska pa v Slovenijo 146 milijonov evrov. Romuni so v Slovenijo izvažali predvsem vozila, električno in transportno opremo, aluminij in aluminijaste izdelke, električne stroje in opremo ter njihove dele, in kavčuk ter izdelke iz kavčuka, Slovenija pa je izvažala predvsem jedrske reaktorje, kotle, stroje in mehanske naprave, farmacevtske proizvode, električne stroje in opremo ter njihove dele ter plastične mase in izdelke iz plastičnih mas. Na romunskem trgu je prisotnih 20 slovenskih podjetij, po podatkih iz baze Sloexport v Romunijo izvaža 475 slovenskih podjetij, v Sloveniji pa je sodeč po bazi GVIN 25 podjetij z romunskim kapitalom.

Na romunskem trgu je za slovenska podjetja precej poslovnih priložnosti, predvsem za podjetja s področja energetike, IKT, gradbeništva, inženiringa ter infrastrukture in turizma. Poleg tega je veliko priložnosti za iskanje skupnih poslovnih poti na področju raziskav in razvoja, sodelovanje na področju energije in okolja, razvoja informacijske tehnologije in komunikacijske infrastrukture, biotehnologije, nanotehnologije, zdravstva, reindustrializacije ipd. V prihodnosti pa se v Romuniji kažejo tudi priložnosti na področju tujih neposrednih naložb v transportu, prehrambni in živilski proizvodnji, turizmu in infrastrukturi. Romunska vlada je zelo naklonjena tujim investitorjem, in je v začetku leta 2013 v ta namen ustanovila tudi oddelek za infrastrukturne projekte in tuje investicije.

 Več