Skip to main content

Preklic javnega povabila podjetjem za sodelovanje v programu RNP

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes, 14.2.2014, v Uradnem listu objavila preklic Javnega povabila podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 – RNP 2013,« ker je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s 3.2.2014 odstopilo od pogodbe o sofinanciranju omenjenega programa

Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »PROGRAMU  ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 – RNP 2013«, je bilo objavljeno v Uradnem listu RS dne 25.10.2013 in popravek dne 22.11.2013. Agencija zaradi izjave Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, s katero je le-to dne 3.2.2014 odstopilo od pogodbe št. 314-2/2013, o sofinanciranju operacije »Razvoj novih produktov v letih 2013 do 2015«, nima več zagotovljenih sredstev za izvedbo programa, zato objavlja preklic javnega povabila.