Skip to main content

Na javno povabilo RNP 2013 prispelo 964 prijav

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javna agencija SPIRIT Slovenija obvešča, da je na objavljeno Javno povabilo podjetjem za sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 – RNP 2013«, do 16.12.2013 za obravnavo na prvem odpiranju prejela 964 prijav prijaviteljev.

Javno povabilo podjetjem za sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 – RNP 2013«

Vrednost prijavljenih razvojno raziskovalnih projektov prijaviteljev je 254 mio EUR, za izvedbo le teh pa prijavitelji pričakujejo 96,2 mio EUR sofinanciranja.

V kategorijo mikro in malih podjetij je razvrščenih - 753 prijav, v kategorijo srednje velikih podjetij -  117 prijav ter v kategorijo velikih podjetij - 94 prijav.

Javna agencija Spirit Slovenija ima za sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov na razpolago 30 mio EUR, vključno s sredstvi namenjenimi problemskemu območju Maribor z širšo okolico.
Za projekte prijaviteljev razvrščenih v kategorijo:

  • mikro in malih podjetij agencija namenja za sofinanciranje 15 mio EUR – pričakovano sofinanciranje v višini 62,46 mio EUR;
  • srednje velikih podjetij namenja za sofinanciranje 7,5 mio EUR – pričakovano sofinanciranje v višini 17,22 mio EUR;
  • velikih podjetij namenja za sofinanciranje 7,5 mio EUR – pričakovano sofinanciranje v višini 16,52 mio EUR.

Izmed 964 prijav je Javna agencija za obravnavo na prvem odpiranju prejela 123 prijav podjetij z sedežem na območju z visoko brezposelnostjo - Maribor s širšo okolico. Skupna višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov teh podjetij presega 11,4 mio EUR, od tega v kategoriji mikro in malih podjetij 8,371 mio EUR, v kategoriji srednje velikih podjetij 1,75 mio EUR, ter velikih podjetij 1,32 mio EUR.

Preverjanje pogojev in ocenjevanje prispelih prijav je v teku. Prijavitelji projektnih predlogov, prispelih na I. odpiranje, bodo o izidih javnega povabila predvidoma obveščeni v začetku februarja 2014.

Več o javnem povabilu