Skip to main content

Podjetniški duh je preplavil Ljubljano

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Nacionalni otvoritveni dogodek Evropskega tedna podjetništva, ki ga je organizirala javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju s Kariernimi centri Univerze v Ljubljani, je odprl vse-podjetniško dogajanje po Sloveniji. Več kot 150 mladih, študentov, diplomantov in drugih entuziastov se je na skupnem dogodku seznanilo z osnovami podjetništva kot eno izmed možnosti zaposlitve in se preizkusilo v podjetniški fleksibilnosti s hitrim spoznavanjem ter soustvarjanjem.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je kot nacionalni koordinator Evropskega tedna podjetništva za Slovenijo uradno začela podjetniški teden z otvoritvijo v ponedeljek, 25. novembra 2013, z organizacijo podjetniškega dogodka z naslovom 3P: »PRIPRAVLJENI NA PODJETNIŠKO POT«, v Ljubljani. Dogodek je organiziran z vzajemnim sodelovanjem s Kariernimi centri Univerze v Ljubljani.

Uvodni govornici Nacionalnega otvoritvenega dogodka sta podali sledeči izjavi:

Daša Rakovec, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja, SPIRIT Slovenija:

»Cilj javne agencije SPIRIT Slovenija je približati podjetništvo mladim, ki zaključujejo študij kot perspektivno priložnost za uveljavljanje svojih poklicnih ambicij skozi podjetje. Pomembno je, da smo  ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, preko SPIRIT Slovenija, javne agencije ustvarili tako podporno okolje za podjetništvo tudi v okolju Univerze v Ljubljani, ki spodbuja podjetniške in inovativne ideje in jim omogoča, da jih udejanijo na trgu.«

Dr. Maja Makovec Brenčič, prorektorica, Univerza v Ljubljani:

"Univerza v Ljubljani tako z rektorjevo nagrado za naj inovacijo kot sodelovanjem in soorganiziranjem dogodkov, kot je 3P, delovanjem ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja ter interdisciplinarnim povezovanjem projektnega in inovativnega dela študentov na vseh ravneh študija spodbuja in ozavešča študente o podjetniških poteh in njihovih izzivih. Z dogodki kot je 3P, ki ga je podprl SPIRIT v okviru vseevropskega tedna podjetništva, se študentje seznanjajo s priložnostmi povezovanja s svojimi kolegi, izkušnjami tistih, ki so na podjetniški poti že uspeli in tistimi, ki jih z dobrimi mentorskimi nasveti lahko usmerijo v samostojno karierno pot.  Takšnih dogodkov in povezovanj, sodeč po današnjem odzivu, v Sloveniji potrebujemo vse več."

 

Dogodek je bil namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi, na katerem je več kot 150 udeležencev izvedelo vse o podjetništvu in podjetniških priložnostih, generiranju podjetniških idej, prvih korakih v podjetništvu in primerih dobrih praks. Z atraktivnim podajanjem vsebin zanimivih gostov, smo izvedeli veliko pristnih podjetniških nasvetov iz prve roke:

  • da podjetništvo ni nikoli preveč tvegano, če imaš pred seboj jasen cilj;
  • da je za uspešen podjetniški prodor pomembno povezovanje na vzven, z iskanjem poslovnih priložnosti v tujini, izven t.i. cona udobja ter da je v Sloveniji na voljo premajhen obseg podpornih storitev za nastope podjetij na tujih trgih in bi jih bilo potrebno še nadgraditi;
  • da osnova podjetništva ni pohlep za denarjem temveč je veliko več, poleg preizkušanja lastnih mej in sposobnosti gre lahko tudi za vključevanje družbeno moralnih vrednot v primeru socialnega in družbeno odgovornega podjetništva;
  • da se podjetniška ideja presoja po svoji kvaliteti in ne po starosti avtorja te ideje, torej, da se v podjetništvo lahko enakovredno vključijo tudi starejše osebe po 50. letu starosti.

Več informacij o programu dogodka in gostih dogodka 3P: PRIPRAVLJEN NA PODJETNIŠKO POT.

Na Podjetniški tržnici so se predstavile tudi podporne institucije za podjetništvo, ki so nudile različne podjetniške informacije. Posebno zanimiva je bila predstavitev in testiranje 3D tiskalnika za hitro protitipiranje projekta ROGLAB, ki omogoča takojšnji tisk modelov v 3D formatu.

SPIRIT Slovenija v tem tednu organizira še regionalne Podjetniške tržnice na Bledu, v Kopru in v Mariboru. Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/predstavitev-dogodkov/evropski-teden-podjetnistva/.

* * *

O EVROPSKEM TEDNU PODJETNIŠTVA

Evropski teden podjetništva je evropska kampanja, namenjena spodbujanju podjetništva med mladimi, zaposlenimi ali iskalci zaposlitve, ki se odločajo za samostojno podjetniško pot in obstoječim mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Pobudnik Evropskega tedna podjetništva je Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo pri Evropski komisiji, SPIRIT Slovenija pa kot nacionalni koordinator v Sloveniji pomaga izvajati skupne naloge te kampanje. 

Evropski teden podjetništva se odvija od 25. do 30. novembra 2013. Posebnost te kampanje je, da poteka v 37 evropskih državah hkrati. Lahko rečemo, da v tem tednu podjetniški duh preplavi Evropo, saj se takrat zvrsti več sto prireditev na temo podjetništva po celi Evropi.

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v okviru kampanje s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in v sodelovanju s podpornimi institucijami za podjetništvo v naslednjem tednu organizirala pestro podjetniško dogajanje. Seznam vseh podjetniških dogodkov je dostopen tu: http://www.spiritslovenia.si/resources/files/seznam_dogodkov.docx.

Več informacij o Evropskem tednu podjetništva 2013 lahko dobite na slovenski strani spletne povezave Evropskega tedna podjetništva:

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_sl.htm ali na Podjetniškem portalu agencije SPIRIT Slovenija:

http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/podjetniski-dogodki-in-tekmovanja/evropski-teden-podjetnistva.