Skip to main content

Prijavite podjetniške dogodke na Evropski teden podjetništva

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Spirit Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma ob podpori Evropske komisije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira že peti Evropski teden podjetništva.

Evropski teden podjetništva je namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi, zaposlenimi ali iskalci zaposlitve, ki se odločajo za samostojno podjetniško pot in obstoječim mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Letošnji podjetniški teden se bo odvijal od 25. do 30. novembra 2013, v 37 evropskih državah. Prireditve v sklopu vseevropska kampanjebodo organizirane na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, preko javnih in zasebnih podpornih institucij.

Vabimo vse zainteresirane podporne institucije, ki nudijo poslovne in druge podjetniške informacije podjetnikom, da se nam pridružijo v skupni vseevropski akciji za spodbujanje podjetništva in podjetniškega duha, da izvedemo čim večje število poslovnih dogodkov na različnih lokacijah po Sloveniji, v terminu od 25. do 30. novembra 2013.

Vsebina dogodkov naj pokriva vse tematike vezane na podjetništvo: nove podjetniške priložnosti, ustanovitev podjetja, podjetniški proces, podporne storitve za podjetnike, inovativnost, človeške vire, trženje, internacionalizacijo podjetja, mednarodno poslovanje, raziskave in razvoj, motivacijske dejavnike podjetništva, organizacijske veščine, uporabo sodobnih tehnologij pri poslovanju ipd.

Vseevropska kampanja Evropski teden podjetništva 2013 sledi naslednjim ciljem:

  • ponuditi informacije o ukrepih Evropske unije ter državnih, regionalnih in lokalnih oblasti za podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem,
  • spodbujati podjetništvo, da bo več ljudi, predvsem mladih, resno razmislilo o podjetništvu, kot o možnosti za ustvarjanje kariere,
  • dati priznanje podjetnikom za njihov prispevek k dobrobiti Evropske unije, zagotavljanju delovnih mest, inovacijam in konkurenčnosti na trgu.

Kaj pridobite s sodelovanjem?

  • objava vaših podjetniških dogodkov na spletni strani Evropske komisije, Evropski teden podjetništva,
  • objava vaših podjetniških dogodkov na spletnih portalih SPIRIT Slovenija,
  • objava vaših podjetniških dogodkov v tedenskem podjetniškem biltenu "Moj spletni priročnik",
  • objava vaših podjetniških dogodkov na Twitterju: teden podjetništva,
  • napoved vseevropske kampanje preko radijskih oglasov, Facebook-a, spletnih portalov,
  • predstavitev kampanje v ostalih medijih preko novinarske konference in sporočil za javnost.

Prijave: Vaše dogodke lahko brezplačno prijavite do 25. novembra 2013 na naslednji spletni povezavi: http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.addEvent&lng=sl.

SEZNAM PODJETNIŠKIH DOGODKOV V SLOVENIJI (DOC, 1 mb)

Za promocijo dogodka v kampanji Evropskega tedna podjetništva 2013 pod katerim boste oglaševali svoj dogodek, vključite tudi logotip Evropskega tedna podjetništva, ki ga lahko skopirate na spletni strani Podjetniškega portala: http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/podjetniski-dogodki-in-tekmovanja/evropski-teden-podjetnistva.

Nudimo vam tudi promocijsko gradivo, v obliki brošure Skrivnosti uspeha, kjer se predstavi 37 uspešnih evropskih podjetnikov. V kolikor želite, vam lahko dostavimo promocijski material po pošti. Pišite nam na e-naslov: promocija@spiritslovenia.si, do vključno 22. novembra 2013.

Za ostale informacije v zvezi s prijavo podjetniških dogodkov se lahko obrnete na Nacionalno koordinatorko Evropskega tedna podjetništva:

Alenka Pahor Žvanut
SPIRIT Slovenija
Verovškova ulica 60
1000 Ljubljana
T: 01 5309 829
E-pošta: alenka.pahor-zvanut@spiritslovenia.si