Skip to main content

SPIRIT Slovenija objavil seznam skupinskih sejemskih nastopov v tujini v letu 2014

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT Slovenija je na podlagi izraženega interesa slovenskih podjetij pripravila seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na 13 mednarodnih sejmih v tujini, ki jih bo izvedla v letu 2014.

Ker so stroški nastopa podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, predvsem za mala in srednje velika podjetja, relativno visoki, SPIRIT Slovenija z organizacijo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva in sofinanciranjem zakupa neopremljenega razstavnega prostora slovenskim podjetjem znižuje stroške predstavitve in nastopa na tujih trgih.

Na podlagi vabila podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2014 in izraženega interesa s strani slovenskih podjetij, je bil oblikovan seznam 13 sejmov.

 

 

Skupinske_predstavitve_slovenskega_gospodarstva_na_sejmih_v_tujini v letu 2014.pdf