Skip to main content

Izbrani so finalisti za 8. Slovenski forum inovacij

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Končan je izbor najboljših slovenskih inovacij, ki jih bo javna agencija SPIRIT Slovenija, predstavila na 8. Slovenskem forumu inovacij, kot osrednji nacionalni prireditvi o inovativnosti, katere namen je predstaviti najboljše in najbolj perspektivne inovativne proizvode, storitve in poslovne modele.. Med 127 prijavljenimi inovacijami je nacionalno ocenjevalno komisijo še posebej prepričalo 47 inovacij, ki bodo na ogled 12. in 13. novembra 2013 v Cankarjevem domu.

V okviru vseslovenskega nabora inovacij, ki je potekal v obdobju od junija do septembra 2013, je SPIRIT Slovenija, prejela 127 prijav. Na podlagi rezultatov nacionalne ocenjevalne komisije bo SPIRIT Slovenija predstavila 47 najboljših – 36 inovativnih proizvodov, 9 inovativnih storitev in 2 inovativna poslovna modela. Vse izbrane inovacije bodo predstavljene v obliki sejemske razstave 8. Slovenskega foruma inovacij ter objavljene v Katalogu slovenskih inovacij 2013 in na uradni spletni strani dogodka.

Med inovacijami je bilo prijavljenih 82 proizvodov, 39 storitev in 6 poslovnih modelov. Največ prijav so oddala mikro, majhna in srednja podjetja in sicer kar 80. Sledili so inovatorji posamezniki oz. skupine inovatorjev s 34 prijavami, 8 prijav so oddali dijaki, študenti in mladi raziskovalci, 1 prijavo veliko podjetje in 4 prijave razvojno-raziskovalne organizacije.

Med prijavami so bila zastopana zelo raznolika vsebinska področja: 22 inovacij s področja računalništva in informatike, 16 s področij elektrotehnike in telekomunikacij, 14 s področja strojništva, 10 s področja arhitekture in gradbeništva, 10 s področja športa in rekreacije ter 5 s področja ekologije.

Prijave je ocenjevala Nacionalna ocenjevalna komisija, sestavljena iz 44 uglednih slovenskih strokovnjakov, ki celovito pokrivajo področja ocenjevanja. Končna ocena vsake prijave je sestavljena iz ocen treh ločenih recenzij, v okviru katerih so člani komisije ovrednotili tehnične, vsebinske, inovacijske in podjetniško-poslovne vidike, vidike odličnosti ustvarjalnih industrij in vidike pravic intelektualne lastnine. Ključni kriteriji ocenjevanja so bili: uporabna vrednost, inovativnost, potencialni pomen oziroma vpliv – relevantnost, praktična izvedljivost, tržna privlačnost, družbeno-ekonomski učinki in ustreznost pristopa.

Seznam prijavljenih inovacij in njihova razvrstitev po kategorijah je objavljen na uradni spletni strani dogodka www.foruminovacij.si.

Več informacij o dogodku: sfi@spiritslovenia.si, www.foruminovacij.si