Skip to main content

SPIRIT Slovenija vabi slovenska podjetja na delegacijo v Italijo

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico, Veleposlaništvom RS v Rimu in Gospodarskim uradom RS v Milanu med 29. in 30. novembrom 2013 organizira izhodno gospodarsko delegacijo v Italijo, Milano. Podjetja se bodo v okviru delegacije udeležila mednarodne borze agentov in zastopnikov Forum agenti Milano. Podjetja imajo za prijavo čas do srede, 2. oktobra 2013.

Dvodnevni mednarodni dogodek Forum agenti Milano je namenjen vzpostavljanju neposrednih kontaktov med tujimi ponudniki izdelkov in storitev, ki iščejo zastopnike in agente za vstop na italijanski trg. Po pričakovanjih italijanskih organizatorjev naj bi se dogodka udeležilo približno 250 tujih podjetij iz več kot šestih držav, ki se bodo srečala s približno 5000 italijanskimi agenti in zastopniki.

Sam dogodek in srečanja z italijanskimi agenti in zastopniki bodo potekala pod okriljem slovenskega razstavnega prostora, kjer bo imelo vsako prijavljeno podjetje svoj prostor za individualne sestanke ter razstavljanje manjših izdelkov in predstavitvenih materialov.

V okviru Foruma agenti Milano javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije zagotavljajo najem razstavnega prostora v višini 50% stroškov, medtem ko preostalo polovico stroškov najema razstavnega prostora sorazmerno krijejo podjetja sama. Na osnovi potrjene prijave bo moralo vsako prijavljeno podjetje poravnati sorazmerni strošek razstavnega prostora, ki bo obračunan glede na število vseh prijavljenih podjetij.

Ostale stroške udeležbe v poslovni delegaciji (prevozi in hotelske namestitve ter drugi dodatni stroški) krijejo udeleženci sami. Podjetja imajo tudi možnost, da organizator delegacije poskrbi za hotelsko namestitev in prevoz oziroma lahko potujejo skupaj s člani gospodarske delegacije.

SPIRIT Slovenija skupaj s partnerji vabi vsa zainteresirana slovenska podjetja, naj se udeležijo Foruma agenti Milano v Italiji in izkoristijo priložnost za navezavo novih poslovnih stikov.

Podjetja imajo za prijavo čas do srede, 2. oktobra 2013, in sicer kar po elektronski pošti marko.jare@gzs.si Ker je število udeležencev v delegaciji omejeno, bodo prijave možne le do zapolnitve prostih mest.

V petek, 27. septembra 2013 bo v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije za vsa zainteresirana podjetja organizirano srečanje z italijanskimi organizatorji in predstavnikom Gospodarskega urada v Milanu, kjer bodo predstavljene možnosti za sodelovanje na poslovnem dogodku.