Skip to main content

Čas za posvetovalno in odprto podjetniško kulturo

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

V ponedeljek je v okviru 46. MOS v Celju potekal Posvet na temo »Čas za odprto in sodelovalno podjetniško kulturo«. Posvet je organizirala agencija SPIRIT Slovenija s finančno podpor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Posveta se je udeležilo okrog 50 podjetnic in podjetnikov, socialnih podjetij in predstavnikov podpornega okolja iz Slovenije.

Posvet se je dotaknil dilem, kako spodbuditi razvoj podjetniške skupnosti. Razvoj, ki lahko temelji na pristopu od spodaj navzgor, na aktiviranju obstoječih potencialov in resursov, ki jih imajo posamezniki in skupnost kot celota. Razkril je način odprtega podjetniškega delovanja oz. »coworkinga«, ki deluje po principu spontanega sodelovanja posameznikov in skupin, za uresničevanje svojih podjetniških in inovativnih idej in hkrati zmožnosti zniževanja stroškov poslovanja. Posvet je temeljil na predstavitvi praktičnih uspešnih primerov sodelovanja doma in v tujini.

V zaključnem delu smo skupaj z udeleženci odprli zanimivo razpravo, katere zaključki so bili: 

  • Čas je da aktiviramo ljudi od spodaj navzgor, od posameznika do skupnosti, in začnemo 
  • Čas je, da aktiviramo svoje lastne potenciale za kreiranje novih delovnih mest in podjetniških priložnosti. 
  • Središče družbenega in ekonomskega razvoja so oz. smo ljudje, kot najpomembnejši vir in vse je odvisno od njihovega oz. našega znanja, sposobnosti, kreativnosti, truda in odnosov do drugih in od odprtosti za sodelovanje.
  • Le človeška kreativnost in iznajdljivost je zmožna optimalno kombinirati vire in kapacitete.
  • Le aktivna moč človeka lahko kreira novo vrednost.

  Uspešen ekonomski in družbeni razvoj temelji na:

  • ljudeh, ki živijo v nekem specifičnem okolju,
  • njihovi sposobnosti, da razumejo in sprejmejo potrebne spremembe,
  • njihovi sposobnosti, da sodelujejo in so odprti za sodelovanje,
  • njihovi sposobnosti, da inicirajo inovativne razvojne ideje in
  • njihovi sposobnosti, da se združujejo, povezujejo v različne oblike, na različne načine, v različnih okoljih in tako skupaj v »sodelu«, z izmenjavo izkušenj in idej uresničujejo svoje lastne razvojne vizije ali razvojno vizijo skupnosti, v kateri živijo.

  V okviru agencije SPIRIT Slovenija ugotavljamo, da sta ključna trenda, ki vplivata na spremembo življenja in dela pri nas in v tujini naraščanje samozaposlenosti in manjša kupna moč prebivalstva. Hitro razvijajoča coworking kultura, ki spodbuja odprto in sodelovalno podjetniško kulturo se odziva na oba izziva. Samozaposlenim delo v skupnem okolju omogoča profesionalno izmenjavo znanja, izkušenj, dela in idej, souporaba oz. delitev potrebne delovne infrastrukture pa vpliva tudi na zniževanje stroškov poslovanja. Zato bomo tudi v prihodnje naše dejavnosti usmerjali v spodbujanje sodelovalne kulture med podjetniki in v širši javnosti.