Skip to main content

Uspešno zaključena slovensko-turška poslovna konferenca

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Danes je na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju potekala slovensko – turška poslovna konferenca, ki se jo je udeležilo 35 turških podjetij in 48 slovenskih, ki želijo svoje poslovanje razširiti tudi na turški trg

Boštjan Skalar, v . d. direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija je udeležencem predstavil slovensko poslovno in investicijsko okolje. »Turčija kot eno najhitreje rastočih in strateško najperspektivnejših gospodarstev na svetu predstavlja dobro poslovno priložnost za slovenska podjetja iz različnih področij. Vendar pa morajo biti podjetja na turškem trgu cenovno konkurenčna, saj je na njem prisotna globalna konkurenca s kakovostnimi izdelki, ki zaradi množične proizvodnje dosegajo relativno nizko ceno. Poleg tega morajo spoštovati drugačno kulturo in običaje, biti vztrajna in potrpežljiva, da lahko uspešno sklenejo posel,« je dodal.

Nurdan Camlibel Aydin, ekonomska svetnica z Veleposlaništva Turčije v Ljubljani pa je predstavila turško gospodarstvo in izpostavila močno avtomobilsko industrijo, transport in logistiko, finance, nepremičnine ter IKT kot dejavnost, ki se najhitreje razvija in kjer vidi možnost ta sodelovanje tudi za slovenska podjetja. Vse bolj se na tem trgu razvija tudi pohištvena industrija, zato se priložnosti odpirajo tudi za slovenska podjetja iz lesne industrije.

V nadaljevanju so se odvili tudi individualni poslovni pogovori med udeleženimi podjetji, vseh skupaj je bilo 145 sestankov. Slovenska podjetja so izrazila največ interesa za sodelovanje s turškimi podjetji na področju tekstilne industrije, gradbeništva in proizvodnje dekorativnih izdelkov

Turčija je letos eden izmed šestih ključnih trgov za slovenska podjetja, zato javna agencija SPIRIT Slovenija izvaja vrsto aktivnosti za pomoč slovenskim podjetjem pri vstopu na turški trg in iskanju primernih partnerjev. Tako je na mednarodnem sejmu obrambne industrije IDEF, ki je potekal od 7. do 10. maja 2013 v Istanbulu organizirala uspešno skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva, ki se jo je udeležilo 6 slovenskih podjetij. Med 5. in 7. junijem 2013 je agencija organizirala delegacijo 15 slovenskih podjetij v Istanbul, ki se je udeležila Mednarodnega poslovnega foruma FUTURALLIA ISTANBUL 2013. V Istanbulu pa bo 14. novembra 2013 organiziran še workshop (turistična delavnica) slovenskega turizma, na katerem bo turškim organizatorjem potovanj in turističnim agentom svojo ponudbo predstavilo 13 slovenskih turističnih podjetij. V zadnjih letih je število turških turistov v Sloveniji v porastu; leta 2012 je Slovenijo obiskalo 13.763 turških turistov, ki so ustvarili 27.535 prenočitev, kar je za 1,8% več kot v letu 2011.