Skip to main content

Promocija blagovne znamke InvestSlovenia v času EuroBasket 2013

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT Slovenija v času EuroBasketa 2013 med 4. in 22. septembrom 2013 z blagovno znamko Invest Slovenia promovira Slovenijo kot primerno lokacijo za tuje neposredne investicije.

 

Eurobasket 2013 bo v letu 2013 največji športni dogodek, ki ga je kadarkoli gostila Slovenija, obenem pa bo tudi med top tremi športnimi dogodki v Evropi in top petimi športnimi dogodki na svetu. Zato je Javna agencija SPIRIT Slovenija v gostovanju evropskega prvenstva v košarki v Sloveniji - Eurobasket 2013 prepoznala veliko priložnost tako za večji obisk turistov ter ustvarjanje večjega števila nočitev, kot tudi za krepitev ugleda in promocijo naše države kot zanimive destinacije za tuje investitorje, posledično so bile v to smer začrtane tudi aktivnosti agencije.

SPIRIT Slovenija je za že lani in tudi letos med ključne teme in aktivnosti svojega delovanja vključila promocijo evropskega prvenstva v košarki.

Invest Slovenia je blagovna znamka javne agencije SPIRIT Slovenija za promocijo Slovenije kot primerne lokacije za tuje neposredne investicije, izboljšanje podobe in rast prepoznavnosti Slovenije. Vloga omenjene blagovne znamke je povečanje zanimanja tujih podjetij za investiranje v Slovenijo in posledično  pridobivanje novih investicijskih projektov.

Gre za vrsto aktivnosti, povezanih z intenzivnim trženjem in promocijo Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije, ki jih v okviru javne agencije SPIRIT Slovenija izvaja Sektor za spodbujanje internacionalizacije (INT) in tujih neposrednih investicij (TNI). S paleto različnih storitev prispevamo k povečanju tujih neposrednih investicij v Sloveniji in zagotavljanju takšnih novih investicij, ki bodo prispevale k ustvarjanju višje dodane vrednosti v določeni dejavnosti.

Eno izmed orodij agencije je tudi spletni portal za tuje investitorje www.investslovenia.si, preko katerega zagotavlja kakovostne informacijske, svetovalne in druge storitve za tuje investitorje.

Tovrstni veliki športni dogodki bistveno prispevajo tudi k povečanju prepoznanosti in želenega pozicioniranja države na evropskem in globalnem zemljevidu, saj je država gostiteljica deležna velike medijske pozornosti. Tako ima ob velikih športnih dogodkih tudi priložnost, da se s kakovostno izvedbo samega dogodka dokaže kot odlična gostiteljica za prihodnje velike športne in druge dogodke.

K odločitvi za oglaševanje je pripomogla statistika zadnjih štirih dogodkov v organizaciji FIBA Europe/FIBA, ki so v povprečju na TV zaslonih samo v Evropi skupaj dosegli 139 milijonov TV gledalcev. Zadnje prvenstvo v Litvi (Eurobasket 2011) je bilo prvo, kjer je nastopilo 24 reprezentanc in je bilo tudi zaradi števila udeleženih reprezentanc rekordno, poleg tega pa so TV sliko s prvenstva lahko spremljali v kar 162-tih državah po celem svetu.

SPIRIT Slovenija si dolgoročno obeta povečanje povpraševanj s strani tujih investitorjev, saj proces investiranja poteka skozi več faz, tako da lahko od faze odločitve o investiranju v neko državo do konkretne investicije preteče tudi nekaj let. Rezultati aktivnosti vezanih na pridobivanje tujih neposrednih investicij pa bodo razvidni iz  agregatnih podatkov o prilivih tujih investicij, ki ji zbira Banka Slovenije in so javno dostopni.

*****

Več informacij: Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si