Skip to main content

Novembra bo gospodarska delegacija v Kuvajt

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija skupaj s partnerjem Arte Plus, d. o. o. organizira gospodarsko delegacijo slovenskih podjetij v Kuvajt, ki bo potekala 9. in 10. novembra 2013.

V Kuvajtu bo organizirana slovensko-kuvajtska poslovno-turistična konferenca, v sklopu katere bodo potekali tudi individualni pogovori med podjetji iz Slovenije in Kuvajta. Podjetja iz različnih sektorjev, predvsem pa iz turističnega, ki bi se delegacije želela udeležiti, imajo za prijavo čas do vključno ponedeljka, 5. avgusta 2013.

Predstavniki slovenskih podjetij se bodo v Kuvajtu udeležili slovensko-kuvajtske poslovno turistične konference,  na kateri bodo predstavljeni investicijsko in poslovno okolje Slovenije in Kuvajta ter priložnosti za medsebojno sodelovanje, slovenska podjetja pa se bodo srečala z vidnimi predstavniki iz različnih gospodarskih sektorjev in  imela z njimi individualne sestanke.

Namen obiska je predstavitev Slovenije kot države iz gospodarskega in turističnega vidika, spoznavanje trga, navezovanje konkretnih kontaktov in sklepanje poslov. V okviru obiska bo organiziran tudi obisk zasebne kraljeve rezidence (Dewaniye), ki je v lasti vnuka kuvajtskega emirja.

Kuvajt je za slovenska podjetja zanimiv, ker so v zadnjem letu bistveno povečali obseg izhodnih investicij. Bogata zalivska država želi okrepiti industrijo, bančništvo in finančne storitve ter telekomunikacije in se uveljaviti kot logistično središče. Priložnosti za sodelovanje med poslovneži obeh dežel se ponujajo tako na področju okoljske infrastrukture, živilske industrije (med,sadje, voda), vojaške industrije, pa tudi v nepremičninskem in finančnem sektorju, pri opremljanju stavb, predvsem pa v turizmu.

SPIRIT Slovenija vabi vsa podjetja iz različnih sektorjev, predvsem pa s področja turizma, ki bi želela sodelovati v delegaciji, naj se prijavijo do vključno ponedeljka,  5. avgusta 2013, in sicer tako, da na elektronski naslov katarina.lovšin@siol.net pošljejo profil svojega podjetja v angleškem jeziku. Število podjetij za udeležbo je zaradi zagotovitve kakovostnih poslovnih pogovorov s kuvajtskimi sogovorniki omejeno. Predvideni stroški za pravočasno prijavljene udeležence poslovne delegacije so 1.900 €  (letalska karta, hotel, transport po državi in vstopna viza).