Skip to main content

Podaljšan rok za zbiranje predlogov podjetij za skupinske sejemske nastope v 2014

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Zaradi številnih prošenj podjetij za podaljšanje roka za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2014, je javna agencija SPIRIT Slovenija rok za posredovanje predlogov podjetij podaljšala do petka, 6. septembra 2013.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija je objavila vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2014. Izražen interes bo podlaga za pripravo programa agencije za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v naslednjem letu. Rok za zbiranje predlogov se po novem izteče v petek, 6. septembra 2013.

SPIRIT Slovenija tako vabi vsa podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde oziroma druga interesna gospodarska združenja, da do petka, 6. septembra 2013 sporočijo svoj oziroma interes njihovih članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini za leto 2014. Predlog lahko posreduje posamezno podjetje iz panoge; podjetje, ki zastopa skupino vsaj treh podjetij iz panoge, pa tudi zbornice, panožna združenja, sekcije, grozdi oziroma druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj treh podjetij iz panoge.

Več informacij