Skip to main content

SPIRIT Slovenija bo 38 slovenskim podjetjem sofinancirala izvedbo tržne raziskave na tujem trgu

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes na svoji spletni strani www.spiritslovenia.si objavila seznam 38 prejemnikov sredstev v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013. Prispelo je 42 vlog, sredstva za sofinanciranje tržne raziskave na tujem trgu v skupni višini 181.275 evrov pa so bila odobrena 38 podjetjem.

V okviru razpisa, ki je bil objavljen 19. aprila 2013, je bilo na voljo 250.000 evrov, posamezno podjetje je lahko prejelo največ 50 % upravičenih stroškov oziroma 5.000 evrov. Prispelo je 42 vlog, sredstva za sofinanciranje tržne raziskave na tujem trgu v skupni višini 181.275 evrov pa so bila odobrena 38 podjetjem.

Predmet »Javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013« je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav obstoječih izvoznikov na novih tujih trgih, in sicer glede možnosti prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg ali prodora novih izdelkov na nov tuj trg, ob pogoju, da podjetje v državo podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2012 in 2013. Namen javnega razpisa je s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim izvoznim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšati odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi tuji trg. Izvedba tržnih raziskav tako zmanjšuje tveganja pri odločanju o vstopu in načinu vstopa na novi tuji trg.

Pomembnost kakovostno izvedene tržne raziskave kot osnove za vstop na trg in pridobivanje prvih poslov je izpostavilo tudi podjetje Robotika Kogler, d. o. o: »Ker smo želeli razpršiti izvoz na hitro rastoče trge, smo se lotili raziskovanja ruskega trga. S pomočjo izvedene tržne raziskave smo pridobili informacije o profilu in zahtevah odjemalcev, konkurentov ter tehničnih standardih. Veseli smo, da tovrstne raziskave finančno podpira tudi država.«

V letu 2012 je agencija v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih sofinancirala izvedbo tržne raziskave 29 podjetjem, v skupni vrednosti 110.980 evrov, v letu 2011 pa 27 podjetjem v skupni vrednosti 180.065 evrov.

*****

NAJAVA: Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v kratkem objavila javni razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, s pomočjo katerega bodo podjetja lahko preverila konkurenčne prednosti svojega podjetja in njegove potenciale za vstop na tuje trge ter oblikovala strateški načrt za internacionalizacijo.