Skip to main content

SPIRIT Slovenija vabi na seminar Kako poslovati z Rusko federacijo

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Društvom Slovenija Rusija in Veleposlaništvom Ruske federacije v Ljubljani organizira seminar Kako poslovati z Rusko federacijo. Dogodek bo v sredo 26. junija 2013, ob 13. uri, v veliki sejni sobi Generalnega sekretariata Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani,

Seminar je namenjen slovenskim podjetjem, ki bi želela poslovati na trgu Ruske federacije ali okrepiti svoje obstoječe delovanje na tem velikem perspektivnem trgu.

Teritorialno največja država na svetu s tržno orientiranim in globalno povezanim gospodarstvom, velja za enega izmed prioritetnih trgov za slovenska podjetja. Kljub svetovni gospodarski in finančni krizi beleži konstantne stopnje rasti gospodarstva in se z več kot milijardo evrov blagovne menjave uvršča med najpomembnejše trgovinske partnerice Republike Slovenije.

Ob izkazanem interesu slovenskih podjetij bo javna agencija SPIRIT Slovenija jeseni organizirala izhodno gospodarsko delegacijo v Moskvo ter ob nepremičninskem sejmu Dom Expo 2013, ki se bo odvijal v času od 17. do 20. oktobra 2013, skupaj s partnerji v Moskvi organizirala poslovna srečanja med slovenskimi in ruskimi podjetji.

Več informacij