Skip to main content

Slovenski avtomobilski dobavitelji na Japonskem pod okriljem SPIRIT Slovenija

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

SPIRIT Slovenija organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu Automotive Engineering Exposition, ki bo potekal od 22. do 24. maja 2013 v Jokohami na Japonskem. Na skupnem razstavnem prostoru se bo pod okriljem agencije predstavilo pet slovenskih avtomobilskih dobaviteljev.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu Automotive Engineering Exposition, ki bo potekal od 22. do 24. maja 2013 v Jokohami na Japonskem. Na skupnem razstavnem prostoru se bo pod okriljem agencije predstavilo pet slovenskih avtomobilskih dobaviteljev.

Sejem Automotive Engineering Exposition je namenjen predstavitvi izdelkov in storitev s področja avtomobilske industrije. Gre za mednarodni sejem dobaviteljev avtomobilski industriji z glavnim poudarkom na produktih, naprednih tehnologijah in materialih. Sejem ponuja priložnost skupnega sodelovanja s proizvajalci vozil, dobavitelji in ponudniki inženirskih storitev z Japonske in ostalega sveta. V letu 2012 se je na sejmu predstavilo 400 razstavljavcev, obiskalo pa ga je 70.000 obiskovalcev. Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.jsae.or.jp.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je februarja letos objavila javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinskem sejemskem nastopu na omenjenem sejmu. Tako se bo na skupnem razstavnem prostoru pod okriljem agencije predstavilo 5 slovenskih podjetij, in sicer CIMOS, d. d., HIDRIA AET, d. o. o., KGL, d. o. o., SEP, d. o. o. in Slovenski avtomobilski grozd.

Japonska je eden pomembnejših oddaljenih tujih trgov za širitev slovenskega izvoza. »Predvsem gre za navezovanje stikov s potencialnimi japonskimi investitorji za slovenske investicijske projekte ter poglobitev sodelovanja z japonskimi dobavitelji, še posebej za potrebe njihovih proizvodnih lokacij v EU in Ruski federaciji,« priložnosti za slovenske avtomobilske dobavitelje na sejmu v Jokohami opisuje Dušan Bušen, direktor Slovenskega avtomobilskega grozda ACS. Kot prednosti skupnega nastopa izpostavlja večjo prepoznavnost ter medsebojno povezanost, manjše stroške in izpostavitev pomena regije. »Od letošnjega sejma si obetamo povečanje prepoznavnosti vseh sodelujočih, seznanitev z močno japonsko konkurenco ter trendi razvoja,« je še dodal.

»Skupinski nastopi omogočajo posamično predstavitev podjetij in njihovih programov, in sicer na nekoliko bolj ekonomičen način. Ne nazadnje pa gre tudi za prispevek k večji prepoznavnosti Slovenije in dokaz, da lahko skupaj naredimo več,« je razlog za skupni nastop s slovenskimi podjetji navedla Anja Gril iz podjetja CIMOS; d. d. Kot pravi, si ob vsakem sejemskem nastopu želijo navezovanja novih poslovnih stikov, pridobitve potencialnih poslovnih partnerjev, v konkretnem primeru so to japonski proizvajalci vozil. »Prav tako priložnost izkoristimo za poglabljanje odnosov ter poslovna srečanja z obstoječimi partnerji. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da je na sejmu tudi konkurenca, in tako imamo možnost vpogleda vanjo,« je zaključila sogovornica.

Sicer pa je SPIRIT Slovenija pred kratkim objavila povabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2014. Izražen interes bo podlaga za pripravo programa agencije za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v naslednjem letu. Rok za zbiranje predlogov se izteče v petek, 19. julija 2013.