Skip to main content

SPIRIT Slovenija zbira predloge podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2014

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

SPIRIT Slovenija je objavila vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2014. Izražen interes bo podlaga za pripravo programa agencije za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v naslednjem letu. Rok za zbiranje predlogov se izteče v petek, 19. julija 2013.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija je objavila vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2014. Izražen interes bo podlaga za pripravo programa agencije za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v naslednjem letu. Rok za zbiranje predlogov se izteče v petek, 19. julija 2013.

SPIRIT Slovenija tako vabi vsa podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde oziroma druga interesna gospodarska združenja, da do petka, 19. julija 2013 sporočijo svoj oziroma interes njihovih članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini za leto 2014. Predlog lahko posreduje posamezno podjetje iz panoge; podjetje, ki zastopa skupino vsaj treh podjetij iz panoge, pa tudi zbornice, panožna združenja, sekcije, grozdi oziroma druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj treh podjetij iz panoge.

Pri pripravi končnega predloga sejmov bo Programski odbor za sestavo predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini upošteval le predloge, ki bodo posredovani na posebnem obrazcu (ki je na voljo na spletni strani www.izvoznookno.si) in bo izpolnjen v celoti. Programski odbor bo upošteval le predloge za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen. Podjetjem je lahko v pomoč pri odločanju bazo svetovnih sejmov, ki je na www.izvoznookno.si oziroma na tej povezavi.

Programski odbor bo seznam sejmov pripravil tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog in trgov. Pred objavo končnega predloga sejmov bo SPIRIT Slovenija, javna agencija preverila razpoložljivost razstavnega prostora in izvedljivost posameznega sejma. Posamezni predlagatelj lahko na tem vabilu sodeluje z več predlogi za sejme. Končno število sejmov posameznega predlagatelja bo izbrano glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Na osnovi zbranega interesa ter v okviru danih finančnih možnosti bo SPIRIT Slovenija pripravila program skupinskih nastopov slovenskih podjetij na sejmih v tujini za leto 2014. Ko bo ta potrjen, bodo vabila za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu www.izvoznookno.si.

Obrazec za posredovanje predlogov ter več informacij so na spletni strani www.japti.si in www.izvoznookno.si.