Skip to main content

SPIRIT Slovenija podjetjem tudi letos sofinancira stroške udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT SLovenija je danes objavila javni razpis »Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«. V okviru javnega razpisa je na voljo 700.000 EUR, obseg sofinanciranja znaša največ 60 % upravičenih stroškov oziroma največ 8.000 EUR na podjetje, prijave so možne do 30. maja 2013 do 13. ure.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija, javna agencija je v petek, 3. maja 2013 v Uradnem listu in na svojih spletnih straneh objavila javni razpis »Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«. V okviru javnega razpisa je na voljo 700.000 EUR, obseg sofinanciranja znaša največ 60 % upravičenih stroškov oziroma največ 8.000 EUR na podjetje, prijave pa so možne do 30. maja 2013 do 13. ure.

 

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem, ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de in ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na voljo v okviru javnega razpisa znaša 700.000 EUR, obseg sofinanciranja pa je 60% upravičenih stroškov oziroma največ 8.000,00 EUR na podjetje. Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

-         stroški najema razstavnega prostora za navedeni mednarodni sejem v tujini,

-         stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora in

-         stroški upravljanja razstavnega prostora.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 2.1.2013 do 31.12.2013.

Javni razpis bo odprt do vključno 30.5.2013 do 13.00 ure, razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.japti.si.

Nekdanji JAPTI je novembra 2010 prvič objavil javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov nastopov posameznih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2011, v okviru katerega je bilo razpisanih 600.000 EUR. Izkazalo se je namreč, da kljub znatno povečanim aktivnostim agencije na področju skupinskih sejemskih predstavitev v tujini nekatera podjetja vseeno želijo nastopiti samostojno oziroma na specifičnih in nišnih sejmih v državah, za katere ni mogoče oblikovati skupine. V okviru javnega razpisa je tedanji JAPTI leta 2011 sofinanciral individualne nastope na mednarodnih sejmih v tujini 76 slovenskim podjetjem, leta 2012 pa 49 (na voljo je bilo 350.000 EUR).