Skip to main content

SPIRIT Slovenija sofinancira delovanje slovenskih poslovnih klubov v tujini

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

SPIRIT Slovenija, javna agencija je danes, v petek 26. aprila 2013 v Uradnem listu in na svojih spletnih straneh objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija, javna agencija je danes, v petek 26. aprila 2013 v Uradnem listu in na svojih spletnih straneh objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013. V okviru razpisa, ki je namenjen aktivno delujočim slovenskim poslovnim klubom v tujini, je na voljo 300.000 EUR sredstev, prijave pa so možne do 3. junija 2013.

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Cilj javnega razpisa je prek slovenskih poslovnih klubov v tujini intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko zagotavljanja različnih aktivnosti poslovnih klubov. Te med drugim obsegajo tudi zagotavljanje informacij in svetovanje malim in srednje velikim slovenskim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub. Obenem pa tudi spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji ter redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij  s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub. Med aktivnosti sodijo tudi redno zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno, organizacija poslovnih dogodkov, promocija slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini. Okvirna višina sredstev, ki jo ima SPIRIT Slovenija na voljo za to znaša 300.000 EUR. Javni razpis bo odprt do vključno 3. junija 2013 do 13. ure.

 

******

Leta 2008 je takratni JAPTI  zastavil pilotski projekt sodelovanja s slovenskimi poslovnimi klubi v tujini. Ti praviloma združujejo predstavnike večjih in izkušenih slovenskih podjetij, ki vrsto let delujejo na tujih trgih ter s svojim znanjem in izkušnjami predstavljajo pomemben vir informacij za manjša in manj izkušena podjetja in predstavljajo oporo slovenskemu gospodarstvu v tujini. Z vsebinsko in finančno pomočjo SPIRIT Slovenija slovenski poslovni klubi postajajo bolj prepoznavni, bolj aktivni in pridobivajo na svojem pomenu v državi, kjer delujejo. Posledično lahko slovenskim podjetjem nudijo več pomoči. Glavni cilj izvajanja projekta je širitev mreže slovenskih poslovnih klubov v tujini ter vzpostavitev enotnega sistema delovanja slovenskih poslovnih klubov na organizacijskem in na vsebinskem področju. Lani je agencija sofinancirala dejavnosti 16 slovenskim poslovnim

klubom v tujini. Ti so posredovali 347 konkretnih poslovnih priložnosti in aktualnih novic o poslovnem okolju v tujini za portal Izvozno okno,  izvedli 102 poslovna dogodka in opravili 769 individualnih svetovanj podjetjem.

*******

NAJAVA: Predvidoma 3. maja 2013 bo javna agencija SPIRIT Slovenija objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. V pripravi je tudi Javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo – izvozni vavčer.