Skip to main content

SPIRIT Slovenija na sejmu Kapital 2013 predstavila svoje storitve za podjetja

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

SPIRIT Slovenija, javna agencija je danes na Finančnem sejmu Kapital 2013 v Cankarjevem domu v Ljubljani predstavila svoje storitve za podjetja.

SPIRIT Slovenija, javna agencija je danes na Finančnem sejmu Kapital 2013 v Cankarjevem domu v Ljubljani predstavila svoje storitve za podjetja.

SPIRIT Slovenija, javna agencija izvaja vrsto aktivnosti in razpisov za izboljšanje podjetniškega okolja in konkurenčnosti podjetij, lažji in stroškovno učinkovitejši nastop podjetij na tujih trgih in privabljanje tujih investitorjev. Predstavila sta jih mag. Matej Skočir, vodja Sektorja za pospeševanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij in Daša Rakovec, vodja Sektorja za pospeševanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja na SPIRIT Slovenija.