Skip to main content

VABILO - mednarodni program izobraževanja za izvozno poslovanje (International Trade Management - ITM)

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

SPIRIT Slovenija letos pripravlja izobraževalni program za izvozno poslovanje International Trade Management (ITM) za slovenska mala in srednja podjetja.

Gre za mednarodni izobraževalni program, ki je je namenjen mlajšim zaposlenim (do 40 let) v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki se lotevajo izvoza oziroma bi želeli učinkoviteje in uspešneje prodreti na tuje trge.

Program ITM je odlična kombinacija akademskega in zelo praktičnega izobraževanja na področju mednarodne trgovine.

Končni rezultat izobraževanja je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki je podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop na tuje trge.

Udeleženci v programu ITM pridobijo:

  • nova znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja (strategije izvoznih podjetij, načini učinkovitega uvajanja sprememb v podjetja, medkulturne razlike, pogajanja v mednarodnem poslovanju, raziskovanje tujih trgov)
  • individualno svetovanje mednarodnih strokovnjakov pri pripravi izvoznega načrta,
  • informacije o novostih in trendih pri načrtovanju in oblikovanju izvoznih aktivnosti,
  • mednarodna poznanstva.

Program izvaja SPIRIT Slovenija v sodelovanju s švedskimi partnerji ITM Worldwide Foundation in Business Sweden ter svetovno priznanimi predavatelji in strokovnjaki.

Tokrat k vpisu vabimo že šesto generacijio udeležencev in tudi letos je v programu prostora za 15 izvozno perspektivnih slovenskih malih in srednjih podjetij.

Stroške programa (cca. 9.000 EUR/udeleženca) krije SPIRIT Slovenija.

Stroški za podjetje pa so: 

  • depozit za resnost udeležbe v višini 960,00 EUR (depozit plačate ob podpisu pogodbe, ob zaključenem izobraževanju denar vrnemo na vaš račun)
  • stroški letalske vozovnice in nastanitve na 5 dnevnem sklopu mednarodnih seminarjev na Švedskem.

Informacije o programu ITM, vključno s časovnico, pogoji za prijavo, prijavno dokumentacijo in samim vabilom k udeležbi so dosegljive na našem spletnem portalu za slovenske izvoznike: http://www.izvoznookno.si/Aktualno/Podaljsujemo_rok_za_prijavo_za_udelezbo_v_programu_Izobrazevanja_za_mednarodno_poslovanje_-_ITM_2013_18244.aspx

Rok za oddajo prijav je torek, 23. april 2013. Dodatne informacije: Mateja Jarc, tel. št. 01/5891 880, elektronski naslov mateja.jarc@japti.si