Skip to main content

Projekt s spodročja intelektualne lastnine za mala in srednje velika podjetja

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Glavne teme projekta IP for SMEs (Vloga intelektualne lastnine pri oblikovanju regionalne dodane vrednosti skozi medregionalno izmenjavo intelektualne lastnine) so inovacije, zaščita intelektualne lastnine in uporaba neopredmetenih sredstev, v čezmejnem povezovanju (Slovenija – Italija) pri upravljanju z intelektualno lastnino kot vzvodom za regionalno konkurenčnost.

Več informacij s področja intelektualne lastnine ter o projektu in njegovih aktivnostih spodaj:

www.tia.si/IPforSMEs,698,0.html

IP for SMEs 

Dodatne informacije: Maja Polanec (maja.polanec@tia.si)