Skip to main content

Konferenca ASPM

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javna agencija SPIRIT Slovenija sodeluje pri organizaciji mednarodne konference ASPM 2013: Austrian Slovenian Polymer Meeting (http://www.aspm.si/). Konferenca bo potekala od 3.4. do 5.4.2013 v Golf Hotelu na Bledu.

Udeležilo se je bo več kot 260 znastvenikov, inovatorjev, podjetnikov iz področja polimerov iz 38 držav.   Soorganizatorji dogodka so: CO PoliMaT, SPIRIT Slovenija, Kemijski Inštitut, Kemijsko društvo ter Polymer Competenz Center Leoben, Avstrija.

Agencija SPIRIT Slovenija bo na konferenci sodelovala v okviru projekta FLAME (www.flameurope.eu), katerega cilj je spodbujati povezovanje med akterji na področju materialov.

Agencija bo organizirala sestanke med zainteresiranimi deležniki in nudila pomoč pri iskanju sinergij in možnosti za sodelovanje.

Več informacij: Alenka Mubi Zalaznik (alenka.zalaznik@tia.si) in Tilen Globokar (tilen.globokar@tia.si).