Skip to main content

SPIRIT Slovenija vabi k vpisu v izobraževanje za mednarodno poslovanje ITM 2013

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

SPIRIT Slovenija vabi k vpisu v novo generacijo izobraževanja za mednarodno poslovanje – International Trade Management (ITM). Prijava v program, ki je bil razglašen za najboljši koncept izobraževanja v mednarodni trgovini na EU predstavitvi programov Leonardo da Vinci v Maastrichtu, je možna do 2. aprila 2013.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija vabi k vpisu v novo generacijo izobraževanja za mednarodno poslovanje – International Trade Management (ITM). Prijava v program, ki je bil razglašen za najboljši koncept  izobraževanja v mednarodni trgovini na EU predstavitvi programov Leonardo da Vinci v Maastrichtu, je možna do 2. aprila 2013.

Izobraževalni program je odlična kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja, njegova glavna prednost pa je v izjemno praktični usmerjenosti programa, ki podjetja prisili k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti ter jim na ta način prihrani nepotrebne stroške in napake. Kot kažejo podatki, se namreč še vedno preveč slovenskih podjetij na tuje trge podaja naključno, iz nepravih razlogov, brez načrtovanja in brez opredeljenih izvoznih strategij.

Program ITM velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodne trgovine v Evropski uniji. Namenjen je mlajšim zaposlenim v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge. Visoka kakovost programa in izjemno zadovoljstvo udeležencev sta med najpomembnejšimi razlogi za uvrstitev programa ITM v Program Vlade RS za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 – 2014.

Izobraževanje se izvaja v angleškem jeziku, delno v Ljubljani in delno v tujini. Izpeljan je v obliki štirih dvo-dnevnih delavnic ter petih mednarodnih seminarjev z odličnimi, svetovno priznanimi tujimi predavatelji in strokovnjaki. V okviru delavnice »Osem korakov do izvoza« udeleženci s pomočjo tujih svetovalcev preučijo trenutno strategijo in vizijo svojega podjetja, analizirajo motive za izvoz, opredelijo izvozne izdelke oz. storitve, kupce, tuje trge, načine in oblike nastopa na izbranih tujih trgih, vse potrebne aktivnosti in finančna sredstva. Na tej podlagi pripravijo podroben načrt mednarodnih aktivnosti svojega podjetja za prihodnji dve leti. Na mednarodnih seminarjih, ki jih vodijo svetovno priznani strokovnjaki, udeleženci pridobijo dodatna znanja s področja mednarodnega poslovanja s poudarkom na izvoznih strategijah, medkulturnem razlikovanju, načinih uvajanja sprememb v podjetja ter dodatne veščine, ki jih bodo potrebovali pri pogajanjih v mednarodnem poslovanju ter raziskovanju tujih trgov.

Končni rezultat izobraževanja je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki prevetri poslovno strategijo podjetja in je odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop na tuje trge. Udeleženci pridobijo mednarodno diplomo, ki jo priznava IATTO (International Association of Trade Training Organisation).

Večino stroškov za udeleženca krije SPIRIT Slovenija, podjetje krije stroške letalske vozovnice, prenočišča in dnevnice za udeležbo na petdnevnem sklopu mednarodnih seminarjev v tujini ter stroške obveznega plačila depozita v višini 960 evrov za resnost udeležbe, ki se ob koncu izobraževanja vrne podjetju.

Program ITM SPIRIT Slovenija v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation in Swedish Trade Council (STC) ter svetovno priznanimi predavatelji izvaja že od leta 2006. V tem času je izobraževanje uspešno zaključilo 56 slušateljev, ki jih javna agencija spremlja še nekaj let po zaključku izobraževanja, saj se učinki le tega na poslovanje podjetij ne pokažejo takoj, temveč večinoma v roku dveh do treh let. Učinki  na poslovanje podjetij iz prve generacije programa ITM v letu 2006 so skupno 24 osvojenih novih tujih trgov in skupna rast prihodkov iz prodaje na tujih trgih za dobrih 2,6 milijona evrov.

Več o programu in o izkušnjah dosedanjih udeležencev je na www.izvoznookno.si