Skip to main content

S partnerskim pristopom do konkretnih rezultatov na področju tujih investicij

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

»V procesu privabljanja tujih neposrednih investicij je izjemno pomembna faza identifikacije tujih investitorjev, ki preučujejo državo kot lokacijo za njihovo prihodnjo investicijo, zaznavanje njihovih potreb in graditev zaupanja, kar lahko v nekaj letih pripelje do konkretne investicije, pri tem pa je ključna komponenta tudi vztrajnost,« je poudaril Russ Froneberger iz mednarodnega svetovalnega podjetja Global Consulting na današnjem seminarju za slovenske regionalno razvojne agencije in mestne občine v organizaciji javne agencije SPIRIT Slovenija.

»V procesu privabljanja tujih neposrednih investicij je izjemno pomembna faza identifikacije tujih investitorjev, ki preučujejo državo kot lokacijo za njihovo prihodnjo investicijo, zaznavanje njihovih potreb in graditev zaupanja, kar lahko v nekaj letih pripelje do konkretne investicije, pri tem pa je ključna komponenta tudi vztrajnost,« je poudaril Russ Froneberger iz mednarodnega svetovalnega podjetja Global Consulting na današnjem seminarju za slovenske regionalno razvojne agencije in mestne občine v organizaciji javne agencije SPIRIT Slovenija.

Brezplačni seminar z naslovom Podporno okolje za privabljanje tujih investitorjev in sodelovanje z agencijo SPIRIT Slovenija, je pritegnil več kot 50 udeležencev, pretežno zaposlenih na regionalnih razvojnih agencijah (RRA) in mestnih občinah, ki se pri svojem delu srečujejo s potencialnimi tujimi investitorji.

Kot je uvodoma pojasnil mag. Matej Skočir iz javne agencije SPIRIT Slovenija je bilo stanje tujih neposrednih investicij v Sloveniji ob koncu lanskega leta slabih 12 milijard evrov, največji tuji investitorji pri nas so še vedno Avstrijci, ki imajo 49-odstotni delež v tujih neposrednih investicijah pri nas, na drugem mestu so Švicarji, sledijo Italijani, Nemci in Francozi. »Novoustanovljena agencija SPIRIT Slovenija deluje kot One stop Shop za tuje investitorje, ker pa investitorji potrebujejo sveže informacije o poslovnem okolju, investicijskih projektih in razpoložljivih nepremičninah, ne gre brez sodelovanja s ključnimi partnerji (RRA, občine), ki imajo te informacije na voljo.« V nadaljevanju je podrobneje predstavil celotno paleto aktivnosti SPIRIT Slovenija na področju privabljanja tujih neposrednih investicij, ki obsega različne storitve za tuje investitorje, promocijo in trženje Slovenije ter njenih regij kot lokacije za TNI ter analiziranje konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za TNI, podrobneje pa je predstavil tudi dodeljevanje finančnih spodbud za tuje investitorje v okviru javnega razpisa.

Russ Froneberger iz mednarodnega svetovalnega podjetja Global Consulting je poudaril, da je »pri privabljanju tujih neposrednih investicij izjemno pomembna faza identifikacije tujih investitorjev, ki preučujejo državo kot lokacijo za njihovo prihodnjo investicijo. Sledi faza ugotavljanja njihovih potreb ter grajenje zaupanja, šele po nekaj letih pa lahko pride do realizacije, do konkretne investicije. Vmes je potrebno graditi odnos, poln zaupanja, komunikacije in medsebojnega sodelovanja, izjemnega pomena v tem procesu pa je vztrajnost, ker če v tem procesu prekmalu odnehaš, si po vsej verjetnosti izpustil priložnost.« Po njegovih besedah je velikega pomena tudi redna prisotnost na investicijskih dogodkih v tujini, sejmih, konferencah, kjer igra osrednjo vlogo mreženje. Kot pravi, gre »investicija tja, kjer je zaželena, vendar ostane tam, kjer dobro ravnajo z njo, zato igra pomembno vlogo tudi post-investicijska oziroma after-care faza,« je zaključil.

V nadaljevanju so mag. Klemen Koman in mag. Damjan Kavaš iz Inštituta za ekonomska raziskovanja ter izr. prof. dr. Matija Rojec s Fakultete za družbene vede predstavili izsledke študije Vloga industrijskih con pri privabljanju neposrednih tujih investicij v konkurenčnih državah. »Za izhodišče smo vzeli veliko zapuščino industrijskih zemljišč v Sloveniji, ki so imela resne pomanjkljivosti. Analize so pokazale, da so težave pri pridobivanju zemljišč ozko grlo za nove naložbe tako domačih kot tudi tujih investitorjev. V zadnjih letih smo s pomočjo javnih sredstev sicer zgradili številne industrijske cone, ki pa v veliki meri samevajo,« je pojasnil mag. Damjan Kavaš. V nadaljevanju je mag. Klemen Koman predstavil politike na področju industrijskih con na Madžarskem, Slovaškem, Hrvaškem, v Italiji in Avstriji ter dodal, da pri odločanju tujcev za investiranje dejavnik industrijska cona postane pomemben šele takrat, ko se podjetje že odloči za investicijo v izbrano deželo.

Izr. prof. dr. Matija Rojec je pojasnil, da »kar zadeva izbiro instrumentov oziroma ukrepov za spodbujanje tujih neposrednih investicij, Slovenija ne zaostaja, so pa sredstva za ta namen neprimerno nižja kot v konkurenčnih deželah.« Poleg tega pojasnil da so ovire, ki jih naštevajo tuji investitorji popolnoma enake, kot jih naštevajo domača

podjetja, zato bi izboljšava slovenskega poslovnega okolja, pozitivno vplivala tako na poslovanje domačih podjetij kot tudi na odločitve tujih investitorjev za investiranje v Slovenijo.

»Slovenija ima po zbranih podatkih več kot 300 poslovnih con, kar je skoraj 1,5 cone na občino,« sta v nadaljevanju pojasnili Anja Erjavec in mag. Helena Schlamberger iz SPIRIT Slovenija pri predstavitvi osrednjega spletnega portala za tuje investitorje www.investslovenia.org. Spletni portal, ki tuji poslovni javnosti, prvenstveno pa tujim investitorjem zagotavlja vse informacije, ki jih potrebuje za odločanje o investiranju v Slovenijo ima letno več kot 160.000 obiskov. »V portal smo vključili tudi aplikacijo Locations, ki služi potencialnim investitorjem za pregledovanje večjih industrijskih con, poslovnih parkov in drugih lokacij, primernih za investiranje v Sloveniji. Gre za obsežno bazo podatkov o obstoječih gospodarskih conah in parcelah znotraj con, lastništvu, umeščenosti v prostor ter gospodarski in komunalni infrastrukturi posameznih con. Poleg tega pa v okviru aplikacije Investment Opportunities tujim investitorjem ponujamo tudi pregled večjih slovenskih investicijskih projektov iz različnih sektorjev, ki se redno osvežuje. Nabor projektov se uporablja za promocijo in trženje ob izvedbi vhodnih in izhodnih gospodarskih delegacij, konferenc oziroma sejemskih nastopov,« sta zaključili.

Primer aktivnega in sistematičnega privabljanja tujih investitorjev ter plodnega sodelovanja med RRA in SPIRIT Slovenija, ki je prinesel konkretne rezultate, sta predstavila predstavnika dveh RRA. Franc Gönc iz Regionalno razvojne agencije Mura je pojasnil, da so prva slovenska RRA, ki se je leta 2004 začela sistematično ukvarjati s privabljanjem tujih neposrednih investicij. »Od tedaj smo v konkretno investiranje v Pomurje uspeli privabiti 14 tujih investicij, med njimi tudi podjetja XAL, Carthago, Wolford, Lukos Argo. Te investicije so ustvarile 996 delovnih mest, vrednost investicijskih projektov je znašala dobrih 34 milijonov evrov, od tega je bilo subvencij s strani tedanjega JAPTI za okoli 8 milijonov evrov,« je dodal. Pomurje je kot regija prejelo že več mednarodnih priznanj za aktivnosti na področju privabljanja tujih neposrednih investicij. »Tuje investicije so izjemno pomembne za razvoj pomurske regije, saj ustvarjajo nova delovna mesta, nove dejavnosti, naložbe pa vplivajo tudi na ostala področja. Vseh teh rezultatov pa ne bi bilo brez sodelovanja, tako znotraj kot tudi izven regije,« je poudaril. 

Odlično sodelovanje z javno agencijo SPIRIT Slovenija je izpostavil tudi Peter Črnič iz RIC Bela Krajina. »Aktivnega privabljanja investitorjev v Pokolpje smo se lotili leta 2010, ko je podjetje Danfoss naznanilo selitev svoje proizvodnje na Slovaško, kar je pomenilo izgubo službe za več kot 1000 zaposlenih in smo morali ukrepati.« V dveh letih so imeli devet povpraševanj tujih investitorjev, od tega šest preko SPIRIT Slovenija in med temi so trije še v igri. »Zanimivo je, da smo v času izvajanja Vladnega programa za Pokolpje uspeli animirati 17 slovenskih podjetij, da so svoje podjetja in podružnice odprla v Pokolpju, pri čemer smo uporabili isti model privabljanja kot za tuje investitorje in očitno je bil zelo učinkovit je zaključil.

Svojo plat zgodbe je predstavil tudi hrvaški investitor Drago Kramarić, direktor podjetja BGS Elektrika, d. o. o. iz Dobove, ki je ozko specializirano za montažo oziroma proizvodnjo električnih delov in komponent za železniška vozila iz družine Siemens. Njihovo podjetje je največji izvajalec tovrstne montaže v tem delu Evrope, dvakrat pa je prejelo tudi sredstva v okviru javnega razpisa za spodbujanje tujih investicij takratnega JAPTI, danes SPIRIT Slovenija. »Predvideni vstop Hrvaške v Evropsko unijo ne bo vplival na naše poslovanje, saj nameravamo v Sloveniji ostati še dolgo časa. Takšnih pogojev, kot smo jih bili pri vstopu na trg in pri naših začetkih poslovanja deležni v Sloveniji ne bi na Hrvaškem nikoli dobili, poleg tega se v Sloveniji posluje bistveno bolj transparentno in bolj organizirano,« je odločitev za vstop na slovenski trg in za nadaljnje poslovanje na njem pojasnil Kramarić.

Na koncu sta Evelina Novak in Boštjan Ferk iz svetovalnega podjetja PricewaterhouseCoopers d. o. o. predstavila spremembe davčne in dohodninske zakonodaje.

Na seminarju je bila vidna velika pripravljenost udeležencev za še boljše sodelovanje med nacionalno agencijo SPIRIT Slovenija in regionalnimi razvojnimi agencijami ter občinami, saj lahko le s skupnim delovanjem ponudimo prave informacije in prepričamo tujega investitorja o smiselnosti in upravičenosti njegove investicije v Slovenijo.