Skip to main content

SPIRIT Slovenija organizira brezplačni seminar Podporno okolje za privabljanje tujih investitorjev

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija organizira brezplačni seminar za slovenske regionalno razvojne agencije in občine z naslovom Podporno okolje za privabljanje tujih investitorjev in sodelovanje z agencijo SPIRIT Slovenija. Dogodek bo v torek, 19. marca 2013 v ljubljanskem hotelu Mons med 9. in 16. uro.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija organizira brezplačni seminar za slovenske regionalno razvojne agencije in občine z naslovom Podporno okolje za privabljanje tujih investitorjev in sodelovanje z agencijo SPIRIT Slovenija. Dogodek bo v torek, 19. marca 2013 v ljubljanskem hotelu Mons med 9. in 16. uro.

Seminar je namenjen zaposlenim na regionalnih razvojnih agencijah in občinah, ki se pri svojem delu srečujejo s potencialnimi tujimi investitorji oziroma promovirajo lokacije le-tem. Namen srečanja je seznanitev s podpornim okoljem, ki ga nudi SPIRIT Slovenija, z najnovejšimi ugotovitvami o iskanju tujih investitorjev, z raziskavo benchmark o poslovnih conah, o dobrih praksah in ne nazadnje mreženju. Udeležencem bo svoj pogled na privabljanje tujih investitorjev podal tudi priznani strokovnjak s tega področja, g. Russ Froneberger iz mednarodnega svetovalnega podjetja Global Consulting.

Program dogodka:

8.30

9.00

Registracija

9.00

9.15

Uvodni nagovor, mag. Matej Skočir,   SPIRIT Slovenija

9.15

10.00

''Key notes   on finding potential foreign investors'' Russ Froneberger *

*predavanje bo potekalo v angleškem jeziku

10.00

10.45

Predstavitev aktivnosti SPIRIT   Slovenija, mag. Matej Skočir, SPIRIT Slovenija

10.45

11.00

Odmor

11.00

11.45

Predstavitev študije "Vloga industrijskih con pri   privabljanju neposrednih tujih investicij v konkurenčnih državah"   mag. Klemen Koman, IER, mag. Damjan Kavaš, IER, izr. prof. dr. Matija Rojec,   FDV

11.45

12.15

Predstavitev   Portala poslovne cone in investicijskih priložnosti Anja Erjavec in mag. Helena   Schlamberger, SPIRIT Slovenija

12.15

13.30

Kosilo

13.30

14.30

Privabljanje   tujih investitorjev in sodelovanje s SPIRIT Slovenija v RRA Mura, Franc Gönc in RIC Bela Krajina,   Peter Črnič

14.30

15.00

Praktične izkušnje tujega   investitorja – Podjetje Belimed

15.00

15.15

Odmor

15.15

16.00

Ali lahko   Slovenija ponudi davčne prednosti? Evelina Novak , PricewaterhouseCoopers   d.o.o.

16.00

16.30

Zaključki in mreženje