Skip to main content

Predstavljen program dela in aktivnosti SPIRIT Slovenija

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Danes je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potekala novinarska konferenca, na kateri je bil predstavljen Program dela SPIRIT Slovenija za leti 2013 in 2014, ki ga je Vlada RS potrdila 5. marca letos.

Danes je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potekala novinarska konferenca, na kateri je bil predstavljen Program dela SPIRIT Slovenija za leti 2013 in 2014,  ki ga je Vlada RS potrdila 5. marca letos.

Predstavitev programa dela in aktivnosti javne agencije SPIRIT SLovenija

SPIRIT Slovenija predstavlja ključno agencijo na področju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Agencija, ki je začela delovati v začetku leta 2013, pod eno krovno agencijo združuje Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Slovensko turistično organizacijo (STO) in Javno agencijo za tehnološki razvoj RS (TIA). Namen združevanja je zagotavljanje podpore slovenskemu gospodarstvu na usklajen, pregleden in celovit način, s katerim bo podjetjem na enem mestu možno nuditi odlično in celovito podporo pri razvoju in promociji na globalnem konkurenčnem trgu. SPIRIT Slovenija skrbi za uresničevanje strateških ciljev in usmeritev strategije razvoja Slovenije kot inovativne, tehnološko razvite, izvozno naravnane, turistične in tujim investitorjem privlačne destinacije.


Na novinarski konferenci so Program dela SPIRIT Slovenija predstavili državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Uroš Rožič, generalni direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo mag. Marjan Hribar, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo mag. Sabina Koleša in v.d. direktorja SPIRIT Slovenija Boštjan Skalar.

Gradivo

Video gradivo 1

Video gradivo 2

Video gradivo 3 - Skalar

Foto: arhiv MGRT